2e graad TSO

Sociale en technische wetenschappen

In STW combineer je een ruime algemene vorming met interesse om sociaal vaardiger te worden en aandacht voor de natuurwetenschappelijke component in onze voeding.

Andere studierichtingen in het interessedomein Mensgerichte vorming

Lestabel 3e jaar

Godsdienst
2
Nederlands
4
Frans
3
Engels
2
Geschiedenis
1
Wiskunde
3
Aardrijkskunde
1
Natuurwetenschappen
4
Sociale Wetenschappen

Sociale Wetenschappen

In sociale wetenschappen staat de mens centraal. Via verschillende werkvormen verwerf je vaardigheden die je als mens beter laten functioneren. Je krijgt een beter inzicht over:
 • jezelf
 • je studiehouding
 • verschillende leerprocessen
 • communicatie
In de derde graad staan de mens en zijn gedrag centraal. In de lessen sociale wetenschappen wordt er onderzocht hoe de lichamelijke, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de mens verloopt. Je bestudeert welke factoren een individu en zijn gedrag kunnen beïnvloeden en je leert passend te communiceren in verschillende situaties. Ook de verschillende deelsystemen binnen een samenleving komen aan bod alsook hoe men als mens deel uitmaakt van de samenleving.
4
Informatica
2
Lichamelijke Opvoeding
2
Integrale Opdrachten

Integrale Opdrachten

Integrale opdrachten is een vak dat is ontstaan uit de nieuwe onderwijsopvattingen. Daarbij zien we dat leren meer is dan alleen maar kennisoverdracht en dat het aanleren van vaardigheden, motivatie, orde en een juiste houding ook zeer belangrijk zijn.

Een integrale opdracht bestaat uit een combinatie van verschillende vakken: natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, voeding en expressie, maar ook andere vakken kunnen opgenomen worden. Uit deze vakken ontstaan projecten met als doelstelling te werken aan de competenties van de leerlingen. 
De leerlingen zullen de volgende competenties ontwikkelen:
 • Sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke thema’s onderzoeken.
 • Binnen een welomschreven opdracht een persoonsgerichte activiteit voor een groep kunnen organiseren of een maaltijd bereiden.
 • Iets mondeling kunnen presteren voor een groep.
 • Betekenis kunnen geven aan de eigen studieloopbaan.

 

In voeding staat het aanleren van basisvaardigheden centraal. Je leert een maaltijd voorbereiden, bereiden en presenteren met extra aandacht voor kwaliteit, gezondheid en hygiënisch werken.

 

6

Lestabel 4e jaar

Godsdienst
2
Nederlands
4
Frans
3
Engels
2
Geschiedenis
1
Wiskunde
3
Aardrijkskunde
1
Natuurwetenschappen
4
Sociale Wetenschappen

Sociale Wetenschappen

In sociale wetenschappen staat de mens centraal. Via verschillende werkvormen verwerf je vaardigheden die je als mens beter laten functioneren. Je krijgt een beter inzicht over:
 • jezelf
 • je studiehouding
 • verschillende leerprocessen
 • communicatie
In de derde graad staan de mens en zijn gedrag centraal. In de lessen sociale wetenschappen wordt er onderzocht hoe de lichamelijke, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de mens verloopt. Je bestudeert welke factoren een individu en zijn gedrag kunnen beïnvloeden en je leert passend te communiceren in verschillende situaties. Ook de verschillende deelsystemen binnen een samenleving komen aan bod alsook hoe men als mens deel uitmaakt van de samenleving.
4
Informatica
2
Lichamelijke Opvoeding
2
Integrale Opdrachten

Integrale Opdrachten

Integrale opdrachten is een vak dat is ontstaan uit de nieuwe onderwijsopvattingen. Daarbij zien we dat leren meer is dan alleen maar kennisoverdracht en dat het aanleren van vaardigheden, motivatie, orde en een juiste houding ook zeer belangrijk zijn.

Een integrale opdracht bestaat uit een combinatie van verschillende vakken: natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, voeding en expressie, maar ook andere vakken kunnen opgenomen worden. Uit deze vakken ontstaan projecten met als doelstelling te werken aan de competenties van de leerlingen. 
De leerlingen zullen de volgende competenties ontwikkelen:
 • Sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke thema’s onderzoeken.
 • Binnen een welomschreven opdracht een persoonsgerichte activiteit voor een groep kunnen organiseren of een maaltijd bereiden.
 • Iets mondeling kunnen presteren voor een groep.
 • Betekenis kunnen geven aan de eigen studieloopbaan.

 

In voeding staat het aanleren van basisvaardigheden centraal. Je leert een maaltijd voorbereiden, bereiden en presenteren met extra aandacht voor kwaliteit, gezondheid en hygiënisch werken.

 

6

Marketing en ondernemen

De leerling marketing & ondernemen kiest voor een studierichting die voorbereidt op een hogere opleiding met het oog op een commerciële of een administratieve loopbaan in het bedrijfsleven, bij de overheid, in de dienstensector..

Naast een ruime algemene vorming werk je graag met cijfers, met de computer en heb je interesse voor de handelsvakken zowel voor bedrijfsboekhouding als correspondentie.

Andere studierichtingen in het interessedomein Economische vorming

Lestabel 3e jaar

Godsdienst
2
Nederlands
4
Frans
4
Engels
3
Duits
1
Geschiedenis
1
Wiskunde
4
Aardrijkskunde
1
Natuurwetenschappen
2
Bedrijfseconomie

Bedrijfseconomie

In dit vak bevinden we ons op het terrein van de handelaar met zijn commerciële en  financiële verrichtingen. Het komt er nu op aan om die verrichtingen boekhoudkundig te verwerken aan de hand van documenten zoals facturen, kas- en bankdocumenten, loonstaten, afschrijvingstabellen, …
Vanuit die boekhouding krijgen we dan inzicht in de prestaties van de onderneming en kunnen we de vereiste informatie verschaffen aan de Dienst van de directe en indirecte belastingen. Bovendien moet de boekhouding ons in staat stellen om een financiële analyse te maken: interessante informatie voor aandeelhouders, financiële instellingen en andere schuldeisers.
 
In het derde jaar gaat het over:
 • de vereenvoudigde boekhouding: het bijhouden van dagboeken (verkoopdagboek en klantenkaarten aankoopdagboek en leverancierskaarten financiële dagboeken)
 • de dubbele boekhouding: inleiding tot het dubbel boekhouden: de balansrekeningen (bezittingen en schulden) de resultatenrekeningen (kosten en opbrengsten)
In het vierde jaar gaat het over de dubbele boekhouding met de volledige verwerking van alle activiteiten (bedrijfs-, financiële en uitzonderlijke) met afsluiting van het boekjaar (eindejaarsverrichtingen) en aangifte van de BTW, de beoordeling van het resultaat en de balansstructuur (financiële analyse)
6
Informatica
4
Lichamelijke Opvoeding
2

Lestabel 4e jaar

Godsdienst
2
Nederlands
4
Frans
4
Engels
3
Duits
1
Geschiedenis
1
Wiskunde
4
Aardrijkskunde
1
Natuurwetenschappen
2
Bedrijfseconomie

Bedrijfseconomie

In dit vak bevinden we ons op het terrein van de handelaar met zijn commerciële en  financiële verrichtingen. Het komt er nu op aan om die verrichtingen boekhoudkundig te verwerken aan de hand van documenten zoals facturen, kas- en bankdocumenten, loonstaten, afschrijvingstabellen, …
Vanuit die boekhouding krijgen we dan inzicht in de prestaties van de onderneming en kunnen we de vereiste informatie verschaffen aan de Dienst van de directe en indirecte belastingen. Bovendien moet de boekhouding ons in staat stellen om een financiële analyse te maken: interessante informatie voor aandeelhouders, financiële instellingen en andere schuldeisers.
 
In het derde jaar gaat het over:
 • de vereenvoudigde boekhouding: het bijhouden van dagboeken (verkoopdagboek en klantenkaarten aankoopdagboek en leverancierskaarten financiële dagboeken)
 • de dubbele boekhouding: inleiding tot het dubbel boekhouden: de balansrekeningen (bezittingen en schulden) de resultatenrekeningen (kosten en opbrengsten)
In het vierde jaar gaat het over de dubbele boekhouding met de volledige verwerking van alle activiteiten (bedrijfs-, financiële en uitzonderlijke) met afsluiting van het boekjaar (eindejaarsverrichtingen) en aangifte van de BTW, de beoordeling van het resultaat en de balansstructuur (financiële analyse)
6
Informatica
4
Lichamelijke Opvoeding
2