STEM

STEM (Science–Technology–Engineering–Mathematics)

Vanaf september 2015 kan je in het eerste A-jaar op Moretus kiezen om naast je gewone vakkenpakket ook STEM te volgen.

STEM is een unieke aanpak van wetenschappen, techniek & technologie, informatica en wiskunde. Door die verschillende vakken te integreren in één vak en door experimenten uit te voeren binnen die context krijgen jongeren meer inzichten in hoe de wereld in elkaar zit en leren ze veel sneller verbanden te leggen.
In STEM zit bovendien toekomst: op de arbeidsmarkt is de vraag om techn(olog)isch, wiskundig en wetenschappelijk geschoolde mensen groot.

Je kan het vak combineren met een andere keuze zoals CLIL.

In september 2017 breiden we STEM uit naar het DERDE jaar voor de richtingen Wetenschappen, Latijn-Wiskunde en Economie-Wiskunde.
Zo bouwen we jaar na jaar verder uit tot we in 2020-2021 in de zes leerjaren ASO STEM kunnen aanbieden.