Menu Sluiten

1B

Aan de leerlingen die het heel moeilijk hadden in de lagere school of hun getuigschrift van de lagere school niet behaalden, geven we het advies om zich in te schrijven voor deze klas. Een deel van de leerstof van de twee laatste jaren van de lagere school wordt hier herhaald.

Lestabel

Vak Aantal uren per week
Frans 2
Engels 1
Godsdienst 2
PAV (3u Ne en 3u Mavo) 6
Nederlands lezen 1
Natuur en ruimte 3
Wiskunde 4
Techniek 4
Muziek 1
Lichamelijke opvoeding 2
Beeld 1
Beeld 1
Coaching 1
ICT 1
Voeding 2
Uitgedrukt in lesuren (50 minuten)