Menu Sluiten

2e graad Latijn

Wiskunde
Een cursus van 4 lestijden wordt aan alle ASO-leerlingen aangeboden. In de studierichting Latijn kan je ook voor een pakket van 5 lestijden wiskunde kiezen. Die optie wordt sterk aanbevolen wanneer je in de derde graad de richting Latijn-Wiskunde wilt volgen.

3e jaar
Latijn - Wiskunde

Vak Aantal uren per week
Godsdienst (CLIL) 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 3
Duits 1
Latijn 5
Geschiedenis 2
Wiskunde 5
Aardrijkskunde (CLIL) 1
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Plastische opvoeding 1
Informatica (CLIL) 1
STEM 2
Lichamelijke opvoeding 2

4e jaar
Latijn - Wiskunde

Vak Aantal uren per week
Godsdienst (CLIL) 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Duits 1
Latijn 5
Geschiedenis 2
Wiskunde 5
Aardrijkskunde (CLIL) 1
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Muzikale opvoeding 1
Informatica (CLIL) 1
STEM 2
Lichamelijke opvoeding 2

Als je kiest voor STEM vervallen de vakken Duits en PO.

Moderne talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits
In alle studierichtingen van het ASO neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur. Ben je meer taalgericht, dan kan je kiezen voor de richting Latijn met 4 uur wiskunde.

3e jaar
Latijn - Moderne Talen

Vak Aantal uren per week
Godsdienst (CLIL) 2
Nederlands 4
Frans 4
Engels 3
Duits 1
Latijn 5
Geschiedenis 2
Wiskunde 4
Aardrijkskunde (CLIL) 1
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Plastische opvoeding 1
Informatica (CLIL) 1
STEM 2
Lichamelijke opvoeding 2

4e jaar
Latijn - Moderne Talen

Vak Aantal uren per week
Godsdienst (CLIL) 2
Nederlands 4
Frans 4
Engels 2
Duits 1
Latijn 5
Geschiedenis 2
Wiskunde 4
Aardrijkskunde (CLIL) 1
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Muzikale opvoeding 1
Informatica (CLIL) 1
STEM 2
Lichamelijke opvoeding 2

Als je kiest voor STEM vervallen de vakken Duits en MO.