Menu Sluiten

2e graad - Humane Wetenschappen

Je combineert een goed geheugen met inzicht, abstractievermogen en interesse voor de menselijke factoren en onze samenleving; hoe zitten culturen in elkaar, wat beïnvloedt mensen, hoe beïnvloeden mensen elkaar enzovoort.

Inhoud

Cultuurwetenschappen

In dit vak bestuderen we cultuurfenomenen als uitingen van de mens. Zo maken we kennis met o.a. economie, recht, media, kunst en met de wetenschappen die deze domeinen bestuderen. Observatie en kritische reflectie leiden tot een visie op de samenhang van cultuurverschijnselen met de samenleving waarin ze functioneren.
 
Het derde jaar maakt je vertrouwd met een aantal begrippen en mechanismen i.v.m. cultuur en een aantal wetenschappen die aspecten van cultuur bestuderen. De cultuuroverdracht langs de media – van verhalen over pers tot reclame – is een volgend thema.
 
Het vierde jaar concentreert zich op de thema’s ‘welvaart en welzijn’ en ‘omgaan met kunst’.

Gedragswetenschappen

Hier bestuderen we de mens als individu en het samenleven van mensen in een maatschappij. We maken kennis met een aantal visies op mens en samenleving vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines, vooral vanuit de psychologie (wetenschap die de bewustzijnsverschijnselen onderzoekt en tracht te verklaren), sociologie (studie van het maatschappelijk leven van de mens) en antropologie (leer over de oorsprong, het wezen en de bestemming van de mens).
 
In het derde jaar staat de groei van de mens in de verschillende levensfasen centraal.
 
In het vierde jaar gaat de aandacht voornamelijk naar de interactie met de buitenwereld waarin communicatie en gedrag een belangrijke rol spelen (persoonlijke relaties; relatie individu – organisatie).

Lestabel 3e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst (CLIL) 2
Nederlands 4
Frans 4
Engels 3
Geschiedenis 2
Wiskunde 4
Aardrijkskunde (CLIL) 1
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Plastische opvoeding 1
Informatica (CLIL) 1
Gedragswetenschappen 3
Cultuurwetenschappen 2
Lichamelijke opvoeding 2

CLIL: Deze vakken kan je in het Engels volgen.

Lestabel 4e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst (CLIL) 2
Nederlands 4
Frans 4
Engels 2
Duits 1
Geschiedenis 2
Wiskunde 4
Aardrijkskunde (CLIL) 1
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Muzikale opvoeding 1
Informatica (CLIL) 1
Gedragswetenschappen 3
Cultuurwetenschappen 2
Lichamelijke opvoeding 2