Menu Sluiten

3e graad - Economie-Wiskunde

Inhoud

Je interesse gaat uit naar het economische aspect in het bedrijfsleven en breder in de maatschappij; je bestudeert deze component nu theoretischer dan in de tweede graad.

Met wiskunde leer je abstracter en algemener te denken, maar je krijgt ook concrete wiskundige problemen op te lossen; de specifiek wiskundige taal vereist nauwgezetheid en dagelijkse inoefening. In de derde graad kan de 6-uurcursus eventueel nog uitgebreid worden tot 8 uur.

Economie met 5 uur wiskunde in de tweede graad vormt de optimale voorbereiding; een overstap uit een andere richting is wel mogelijk mits de nodige voorbereiding.

Lestabel 5e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Geschiedenis (CLIL) 2
Wiskunde 6 - 8
Aardrijkskunde (CLIL) 1
Biologie 1
Fysica 1
Chemie 1
Economie 4
Esthetica 1
Seminarie 2
STEM 2
Lichamelijke opvoeding 2

Lestabel 6e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Geschiedenis (CLIL) 2
Wiskunde 6 - 8
Aardrijkskunde (CLIL) 1
Biologie 1
Fysica 1
Chemie 1
Economie 4
Esthetica 1
Seminarie 2
STEM 2
Lichamelijke opvoeding 2

Indien je kiest voor 8u wiskunde vervalt de optie seminarie.
Kies je de optie STEM, dan vervalt het vak esthetica.
CLIL: deze vakken kan je in het Engels kiezen.