Menu Sluiten

3e graad - Economie-Wiskunde

Voor jou

Economie-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Daarnaast leren de leerlingen abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden.

Voor nu

Lestabel Economie-Wiskunde 5e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Geschiedenis (CLIL) 2
Wiskunde 6 of 8
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 2
Economie 4
Informaticawetenschappen 1
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke competenties 1
Filosofie 2

Lestabel Economie-Wiskunde 6e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Geschiedenis (CLIL) 2
Wiskunde 6 of 8
Aardrijkskunde (CLIL) 1
Natuurwetenschappen 2
Economie 4
Informaticawetenschappen 1
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke competenties 1
Filosofie 2

Indien je voor wiskunde 8u kiest vervalt het vak filosofie.

Volg een vak in het Engels

CLIL – Op Moretus Ekeren kan je ervoor kiezen om bepaalde vakken in het Engels en/of het Frans te volgen. Zo krijg je een extra mogelijkheid om in een veilige omgeving een vreemde taal te leren en te gebruiken. Dit is een prima voorbereiding op verdere studies en het werkveld.

Voor later

De Economie-Wiskunde toekomstmogelijkheden zijn groot. Na je middelbare studie kies je een opleiding aan de universiteit of hoger onderwijs. In de bedrijfswereld kom jij meestal terecht in:

  • Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Toegepaste wetenschappen/ Architectuur, digital design, Industriële wetenschappen en Technologie
  • Wetenschappen (Computerwetenschappen, Fysica, Fysica en sterrenkunde, Informatica en Wiskunde)
  • Gecombineerde studiegebieden (International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen (m.u.v Communicatiewetenschappen), Rechten, Notariaat en Criminologischewetenschappen, Verkeerskunde
  • Onderwijs
  • Economische en Toegepaste economische wetenschappen, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde/ Handelswetenschappen en Bedrijfskunde