Menu Sluiten

3e graad - Jeugd- en Gehandicaptenzorg

Inhoud

Hier kies je nog voor een vrij algemene vorming zodat je na de derde graad met een degelijke basis verder kan studeren.

Centraal staat de beroepsgerichte opleiding tot opvoeder of begeleider van kinderen met sociale problemen en van personen met een beperking.

Naast de theoretische kennis staat het verwerven van attitudes en vaardigheden centraal: verantwoordelijkheidszin, sociale betrokkenheid, teamwork, empathie, … Willen werken aan jezelf betekent openstaan voor feedback om een goede opvoeder of begeleider te worden.

In deze opleiding loop je ook veel stage. Zo kan je aantonen dat je werkelijk in de sociale sector wilt werken. De stages loop je hier voornamelijk bij personen met een beperking.

Een overgang vanuit STW of HUWE in de 2de graad is de meest logische stap, maar andere overstappen blijven mogelijk.

Voor de geïntegreerde proef gaan de leerlingen in het zesde jaar Jeugd- en Gehandicaptenzorg vanuit observaties zelf op zoek naar een thema (verbonden met de stageplaats) waarmee ze aan de slag kunnen. Ze moeten observeren, informeren en zoveel mogelijk te werk gaan als een goede opvoeder; dit wil zeggen meer te weten komen over de problematiek waarmee de opvoeder te maken krijgt en op zoek gaan naar een goede aanpak.

Na de eerste stageperiode in het eerste trimester verdiepen de leerlingen zich in het gekozen thema: vertellen waarom er voor dit thema gekozen werd, voorstelling van het thema, een duidelijke vraagstelling formuleren en een praktijkvoorstel uitwerken. Tijdens de tweede stageperiode in het derde trimester gaan de leerlingen hun praktijkvoorstel uitvoeren/testen. Na de tweede stageperiode gaan de leerlingen aan de hand van hun observatiegegevens het praktijkvoorstel evalueren en nadien een voorstel formuleren voor het opvoedersteam. Een mondelinge voorstelling van het praktijkvoorstel voor een jury en de klasgenoten sluit de geïntegreerde proef af.

Lestabel 5e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 3
Expressie 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Frans 2
Engels 2
Wiskunde 2
Biologie 2
Aardrijkskunde 1
Pedagogie en psychologie 3
Orthopedagogie 4
Wetgeving 1
Zorgkunde 1
Stage 4

Lestabel 6e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 3
Expressie 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Frans 2
Engels 2
Wiskunde 2
Biologie 1
Aardrijkskunde 1
Pedagogie en psychologie 1
Orthopedagogie 4
Wetgeving 1
Stage 8