Menu Sluiten

3e graad - Office Assistant

Inhoud

De algemene vakken van de tweede graad worden hier vervangen door een intensieve praktische voorbereiding op het werk van elke kantoorbediende; zowel individueel als in team word je uitgedaagd.

Na het zesde jaar kan je eventueel een zevende jaar Business Support volgen op onze school.

Voor de geïntegreerde proef worden de leerlingen van het zesde jaar ingeschakeld als ‘administratief medewerker’ rond een spilbedrijf. Gedurende een halve dag (november-mei) verwerken zij op zelfstandige basis in de ‘Kantoorklas’ praktische opdrachten waarin zowel secretariaatsvakken, logistieke ondersteuning, verwerking van boekhoudkundige gegevens als taalaspecten aan bod komen. Een extern jurylid uit het bedrijfsleven evalueert hen mee op verworven inzichten, attitudes en vaardigheden. Kortom ‘Het Bedrijfsleven’ zoals het is!

In het zevende jaar ‘Kantooradministratie en gegevensbeheer’ is de algemene doelstelling van de geïntegreerde proef om op een realiteitsgebonden wijze de kennis en technische bekwaamheid van de leerlingen te toetsen, m.a.w. ze moeten kunnen bewijzen dat zij de taken eigen aan een kantoorjob op een vlotte, zelfstandige manier kunnen uitvoeren. Concreet krijgen de leerlingen per twee de opdracht om een opendeurdag te organiseren voor een bedrijf naar keuze. Zo moeten ze uitnodigingen opstellen, een persmap samenstellen, een presentatie maken, … Op het einde van het schooljaar volgt nog een mondelinge toelichting.

Lestabel 5e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Zakelijke communicatie 2
PAV 4
Lichamelijke opvoeding 2
Frans 3
Engels 2
Administratie 6
Boekhouden 2
Logistiek (keuze) 5
Retail (keuze) 5
Stage 4

Lestabel 6e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
PAV 4
Lichamelijke opvoeding 2
Frans 3
Engels 2
Administratie 2
Boekhouden 3
Logistiek (keuze) 3
Retail (keuze) 3
Stage 11