Menu Sluiten

3e graad - STW

Inhoud

Met STW kies je nog voor een vrij algemene vorming zodat je na de derde graad met een degelijke basis verder kan studeren. In deze richting leer je de wisselwerking mens, voeding en milieu en je eigen positie daarin te verkennen. De wetenschappelijke onderbouwing gebeurt vanuit toegepaste natuurwetenschappen en sociale wetenschappen. Je leert natuurwetenschappelijke en sociaal-wetenschappelijke thema’s te onderzoeken en sociale activiteiten te organiseren, aangepast aan verschillende doelgroepen. In het vak ‘Integrale opdrachten’ krijg je de kans om de competenties (d.w.z. de combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes) te verwerven die eigen zijn aan de studierichting en ze te ontwikkelen.

Een overgang uit STW in de 2de graad is de meest logische stap, maar andere overstappen blijven mogelijk mits ernstig voorbereidend werk voor de richtingsvakken.

De geïntegreerde proef bestaat uit een gecombineerde schriftelijke, visuele en mondelinge opdracht waarbij de leerlingen rond een (zelfgekozen) onderwerp een vaardigheidsgedeelte (praktijk STW) afwerken naast een informatief deel (mensgerichte opdracht) waarbij de maatschappelijke en sociale inbreng gecombineerd wordt met minstens twee andere inhouden (vakken).

De opdracht loopt over twee trimesters met een inleefdag in het kader van het onderwerp en wordt besloten met een mondelinge en visuele voorstelling voor een jury.

Lestabel 5e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 4
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Frans 3
Engels 2
Wiskunde 3
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 4
Sociale wetenschappen 4
Integrale opdracht 6

Lestabel 6e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 4
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Frans 3
Engels 2
Wiskunde 3
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 4
Sociale wetenschappen 4
Integrale opdracht 6