Menu Sluiten

3e graad - Verzorging
Thuis- en Bejaardenzorg (7e jaar)

Inhoud

Draag je oudere mensen een warm hart toe, dan is het zevende jaar thuis- en bejaardenzorg zeker iets voor jou! Je doet tijdens je stages veel praktijkervaring op in rust- en verzorgingstehuizen, in de thuiszorg en in het ziekenhuis.

Na het zevende jaar thuis- en bejaardenzorg krijg je een diploma ‘zorgkundige’. Hiermee kan je zeker aan de slag in de thuiszorg, (semi-)residentiële ouderenzorg, psychiatrische verzorgingstehuizen, gehandicaptenzorg, ziekenhuizen, …

Je kan ook kiezen om verder te studeren voor verpleegkunde, opvoed(st)er…

De geïntegreerde proef van het zevende jaar thuis- en bejaardenzorg bestaat uit stage, stageopdrachten en leerlingenprojecten.

Naast de drie stageperiodes, die door de school georganiseerd worden, is er een extra stageweek gepland. Voor deze extra stageweek solliciteren de leerlingen zelf.

Bij de projecten wordt er gewerkt rond verschillende thema’s (MS, dementie, armoede,…). Deze projecten bestaan uit verschillende fasen. Tijdens de eerste fase wordt er informatie opgezocht en verwerkt. De tweede fase bestaat uit een praktische uitwerking. Ten slotte wisselen de leerlingen hun ervaringen uit aan elkaar en stellen ze hun leerproces voor aan een jury. Deze wordt samengesteld door leerkrachten en mensen uit het werkveld.

Lestabel

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Project Algemene Vakken 4
Frans 2
Lichamelijke opvoeding 2
Expressie 2
Indirecte Zorg 2
Pedagogisch en Agogisch Handelen 3
Zorg voor Gezondheid en Welzijn 3
Project 2
Stage 10