Menu Sluiten

6de jaar Moderne Talen-Wetenschappen

Voor jou

Moderne talen-wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen. Daarnaast komen de kernwetenschappen aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod. De leerlingen denken conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.
 

Voor nu

Lestabel Moderne talen-Wetenschappen
6e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 4
Geschiedenis (CLIL) 2
Lichamelijke opvoeding 2
Frans 4
Engels 3
Duits 2
Wiskunde 4
Fysica 2
Chemie 2
Biologie 2
Aardrijkskunde (CLIL) 1
STEM 2
Seminarie 2

STEM: Als je kiest voor STEM in Moderne talen-Wetenschappen, dan valt seminarie weg.

Volg een vak in het Engels

CLIL – Op Moretus Ekeren kan je ervoor kiezen om bepaalde vakken in het Engels en/of het Frans te volgen. Zo krijg je een extra mogelijkheid om in een veilige omgeving een vreemde taal te leren en te gebruiken. Dit is een prima voorbereiding op verdere studies en het werkveld.

Wil jij graag meer weten over CLIL ?

Voor later

Na je middelbare studie Moderne talen-Wetenschappen kies je een opleiding aan de universiteit of hoger onderwijs. In de bedrijfswereld kom jij meestal terecht in:

  • Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies)
  • Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling/ Architectuur, Biotechniek, gecombineerde studiegebieden (digital design), Industriële wetenschappen en Technologie
  • Wetenschappen (Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie, Geografie, Geografie en geomatica, Geologie), Biomedische wetenschappen, Biotechniek, Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen, Gezondheidszorg
  • Gecombineerde studiegebieden (Global communication)
  • Onderwijs
  • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, Communicatiemanagement)