Menu Sluiten

6de jaar Wetenschappen Wiskunde

Voor jou

De richting Wetenschappen-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde. De leerlingen leren abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen hun wiskundige vaardigheden.

Voor nu

Lestabel Wetenschappen Wiskunde
6e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 4
Esthetica 1
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Frans 3
Engels 2
Wiskunde 6 - 8
Fysica 3
Chemie (CLIL) 2
Aardrijkskunde (CLIL) 1
Biologie (CLIL) 2
STEM 2
Seminarie 2

Indien je kiest voor 8u wiskunde vervalt het vak esthetica .
Kies je de optie STEM, dan vervalt het vak seminarie.

Volg een vak in het Engels

CLIL – Op Moretus Ekeren kan je ervoor kiezen om bepaalde vakken in het Engels en/of het Frans te volgen. Zo krijg je een extra mogelijkheid om in een veilige omgeving een vreemde taal te leren en te gebruiken. Dit is een prima voorbereiding op verdere studies en het werkveld.

Wil jij graag meer weten over CLIL ?

Voor later

Na je middelbare studie Wetenschappen Wiskunde kies je een opleiding aan de universiteit of hoger onderwijs. In de bedrijfswereld kom jij meestal terecht in:

  • Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Toegepaste wetenschappen, Toegepaste biologische wetenschappen,
  • Architectuur, Biotechniek, gecombineerde studiegebieden (digital design), Industriële wetenschappen en Technologie
  • Wetenschappen, Biomedische wetenschappen, Biotechniek, Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Nautische wetenschappen,
  • Sociale gezondheidswetenschappen, Gezondheidszorg,
  • Geneeskunde, Tandheelkunde, Diergeneeskunde
  • Onderwijs