Samenwerking basisscholen en inrichtende macht

Moretus maakt  als secundaire school deel uit van  K.O.R.E.S. ( Katholiek Onderwijs regio Ekeren-Stabroek).
Via wederzijdse schoolbezoeken, opendeurdagen, infodagen, en gezamenlijk beleidsvergaderingen,
hebben we vanuit en samen met de Inrichtende Macht een goede samenwerking met de ons omliggende basisscholen :


De Bunt Ekeren, Waterstraat
Sint Catharina Stabroek, Dorpsstraat
Sint Lambertus Ekeren, Oorderseweg
Sint Mariaburg  Ekeren, Frans Standaertlei
Sint Vincent  Ekeren, Leugenberg
OLV v Lourdes Ekeren, Alfons Jeurissenstraat

vzw KOBA NoordkAnt, onze inrichtende macht omvat de verschillende scholen, basis- en middelbaar onderwijs, uit Merksem, Ekeren en Stabroek.