Menu Sluiten

Science–Technology–Engineering–Mathematics

Vanaf september 2015 kan je in het eerste A-jaar op Moretus kiezen om naast je gewone vakkenpakket ook STEM te volgen.

STEM is een unieke aanpak van wetenschappen, techniek & technologie, informatica en wiskunde. Binnen STEM moeten leerlingen in staat zijn om te gebruiken wat ze leren. Daarvoor moeten ze de belangrijkste concepten begrijpen, een brede achtergrond hebben en weten hoe ze dit inzicht effectief kunnen toepassen. Dit wordt tijdens de STEM-lessen getraind. Zo staat (vaak abstracte) kennis in dienst van (concretere) hogere vaardigheden en attitudes. De jongeren krijgen meer inzichten in hoe de wereld in elkaar zit en leren sneller verbanden leggen.

 

STEM kadert in het actieplan van de Vlaamse overheid, dat werd opgesteld op vraag van het Vlaamse Parlement om de uitstroom aan afgestudeerden in exact-wetenschappelijke en technische richtingen te verhogen.

Tijdens de STEM lessen worden de leerlingen actief betrokken in de zoektocht naar innovatieve en creatieve oplossingen voor bepaalde (kortere of langdurige) projecten. Hierbij wordt een extra nadruk gelegd op een kritische kijk op hun onderzoek. De leerlingen zullen erg zelfstandig aan de slag gaan in samenwerkingsverband.

Je kan het vak combineren met een andere keuze zoals CLIL.

In september 2019 werd STEM uitgebreid naar het VIJFDE jaar voor de richtingen Wetenschappen, Latijn-Wiskunde en Economie-Wiskunde.
Zo bouwden we jaar na jaar verder uit tot we in 2020-2021 in de zes leerjaren ASO STEM kunnen aanbieden.