1e graad – 1e jaar

1A met 4u. Latijn, 3u.STEM of 2u.keuzeoptie

Latijn (4 uur)

Je kiest voor Latijn: er gaat een nieuwe wereld voor je open! Je maakt kennis met Latijnse woorden, spraakkunst en teksten. Je stapt binnen in de leefwereld van de oude Romeinen en je wordt ondergedompeld in hun verhalen en hun cultuur. Je leert ook het Griekse alfabet, Griekse (lid)woorden en uitgangen en je ontdekt enkele aspecten van de Griekse cultuur. Dit vak biedt je dus in het eerste jaar een portie Latijn, Grieks én ook antieke cultuur.

Je kiest meteen voor 4 uur Latijn: je hebt in de lagere school goede resultaten behaald en je weet dat je inzet en zelfdiscipline zal moeten tonen voor dit vak. In het 2de jaar kan je de optie Latijn (5 uur) volgen. 

Waarom kiezen voor Latijn? 

 • Je legt een stevige basis voor je kennis van vreemde talen en je verrijkt tegelijk je eigen taal. Latijn ligt immers aan de basis van heel wat moderne talen en door Latijn te leren, krijg je een beter inzicht in taalstructuren.
 • Latijn is goed voor je 'algemene ontwikkeling'. Door een vroegere beschaving goed te leren kennen, krijg je een andere kijk op onze eigen manier van leven. Die is immers op veel manieren beïnvloed door de levenswijze van de Romeinen!
 • Latijn leren is leren leren. Je moet de gewoonte aannemen om uit jezelf en heel regelmatig woorden en spraakkunst te herhalen. Als je zo leert werken, pluk je er later de vruchten van!
 • In vele verdere studierichtingen (genees- en dierkunde, rechten, biologie,…) krijg je te maken met Latijnse woorden. Jij hoeft ze dan niet gewoon van buiten te leren, maar je kan je voorkennis gebruiken en zo je leerproces verkorten.
 • Je ontwikkelt je analytisch denkvermogen: In het Latijn heeft elke letter belang voor de betekenis van het geheel. Je leert dus ontleden. Dit kan ook later van pas komen als je situaties of problemen moet ontleden om voor oplossingen te kunnen zorgen.

STEM (3uur)

Je kan kiezen voor STEM.

 • Je zal dan gedurende 3 lesuren ondergedompeld worden in de wereld van wetenschappen, technologie, ingenieurswetenschappen en wiskunde.

Keuzevak (2uur)

 • Het eerste leerjaar A is een algemeen leerjaar dat voorbereidt op het tweede leerjaar A en daarna een tweede en derde graad ASO en TSO.
 • In het lessenpakket van het eerste jaar zit in onze school ook een keuze van 2 uur die je kan kiezen in functie van je eigen interesses. Je kan kiezen voor twee keuzeopties. Je maakt een keuze uit beeldende vorming, expressie, sport, wetenschappen, multimedia en journalistiek. Een keuzeoptie heb je 2 lesuren per week, gedurende een half schooljaar. Het is belangrijk dat je op de opendeurdag kennis komt maken met de verschillende opties. Een keuze maak je immers voor een heel schooljaar.
  (voor meer info: klik op de vakken hieronder in de lessentabel).

Hoe kan ik leren leren ?  
Elke titularis coacht de leerlingen van zijn/haar klas. Deze leerkracht begeleidt jou in het leren leren: je krijgt tips van de leerkracht, je overloopt het studieproces en bespreekt aan de hand van je toetsenmap of je verbreding, verdieping of remediëring nodig hebt.
Wat houdt een leerlabo in ?
In het leerlabo gaat elke leerling zelfstandig aan de slag met de tips van de coach. Een team van vakleerkrachten staat klaar om jou daarmee te helpen. Afhankelijk van de afspraken met de coach ga je aan de slag met verdiepings- of remediëringsoefeningen. Als het nodig is, kan de leerkracht de oefeningen die je niet begrijpt, opnieuw uitleggen.

Lestabel met 3u. STEM

Nederlands
4
Wiskunde
4
Frans
3
Engels
1
Godsdienst
2
Geschiedenis
1
Mens en samenleving
2
Aardrijkskunde (of aardrijkskunde CLIL)
2
Natuurwetenschappen
2
Beeld
1
Muziek
1
Lichamelijke Opvoeding
2
Techniek.
2
Coaching en leerlabo
2
STEM
3

Lestabel met 4u. Latijn

Nederlands
4
Wiskunde
4
Frans
3
Engels
1
Godsdienst
2
Geschiedenis
1
Mens en samenleving
2
Aardrijkskunde (of aardrijkskunde CLIL)
2
Natuurwetenschappen
2
Beeld
1
Muziek
1
Lichamelijke Opvoeding
2
Techniek.
2 •
Coaching en leerlabo
1
Latijn

Latijn

In de eerste graad wordt hard gewerkt aan een stevige basis voor Latijnse spraakkunst en het begrijpen en vertalen van Latijnse teksten gaat al aardig.

In het derde jaar concentreren we ons na een grondige herhaling op de zinsstructuur (een hulpmiddel trouwens bij het studeren van alle talen) en de uitbreiding van woordenschat (waarnaar heel wat hedendaagse woorden verwijzen). Daarnaast – maar niet minder belangrijk - geven de teksten een beeld van de mens in de oudheid. Bij vergelijking met een latere periode of onze tijd valt dan op dat naast vanzelfsprekende evoluties de mens zelf wellicht niet zoveel veranderde…
 
Ook in het vierde jaar wordt de taalbasis verstevigd maar lezen we vooral authentieke teksten: Caesar, bij wie we lezen hoe West-Europa in die tijd vorm kreeg; Ovidius die net als vele anderen heeft doorgewerkt in de hele kunstgeschiedenis; Plinius bij wie we o.m. zien dat natuurrampen van alle tijden zijn, enz. Hier groeit ook het besef hoe belangrijk de oudheid is voor ons denken en onze manier van samenleven.
 
In de derde graad maak je kennis met de geschriften van de grote Latijnse auteurs en  op die manier ontdek je de blijvende bijdrage van de Romeinen op het gebied van de filosofie en de rechtswetenschap. Mede als voorbereiding op de Italiëreis komen in de lessen cultuur alle aspecten van het dagelijkse leven in het Oude Rome aan bod.
4
• Leerlingen Latijn volgen STEM in projecten

Lestabel met keuzevak

Nederlands
4
Wiskunde
4
Frans
3
Engels
1
Godsdienst
2
Geschiedenis
1
Mens en samenleving
2
Aardrijkskunde (of aardrijkskunde CLIL)
2
Natuurwetenschappen
2
Beeld
1
Muziek
1
Lichamelijke Opvoeding
2
Techniek.
2
Coaching en leerlabo
3
Keuzevak

Keuzevak

Je kan kiezen voor 2 opties. Je hebt keuze uit beeldende vorming, expressie, sport, wetenschappen, multimedia en journalistiek.
Een keuzevak heb je 2 lesuren per week, gedurende een half schooljaar. 

2

1B

Aan de leerlingen die het heel moeilijk hadden in de lagere school of hun getuigschrift van de lagere school niet behaalden, geven we het advies om zich in te schrijven voor deze klas. Een deel van de leerstof van de twee laatste jaren van de lagere school wordt hier herhaald.

Lestabel 1e jaar B

Frans
2
Engels
1
Godsdienst
2
PAV (3u Ne en 3u Mavo)
6
Nederlands lezen
1
Wetenschappen
3
Wiskunde

Wiskunde

De wiskundevorming in de richtingen van de derde graad met zes uur wiskunde wil o.a. een basis leggen voor vervolgstudies in studierichtingen met een wiskundige, een wetenschappelijke of een toegepast wetenschappelijke invalshoek. Daartoe moeten de leerlingen een wiskundig eigen wijze van denken, redeneren en handelen ontwikkelen. Er wordt van je verwacht dat je echt graag wiskunde leert; het lestempo ligt heel wat hoger dan in de tweede graad en naast die lessen is er heel wat zelfstudie en voortdurende oefening vereist. Bedenk dat je op één week ziet waar een eenuursvak anderhalve maand over doet.

Het pakket wiskunde in het vijfde jaar bestaat uit volgende onderdelen:

 • analyse (uitgebreid vervolg op functieonderzoek)
 • complexe getallen (verdere en meer abstracte uitbreiding van het getalbegrip)
 • matrices en stelsels (studie van geordende groepen getallen die als geheel worden beschouwd en waarmee ook in hun geheel bewerkingen worden uitgevoerd)

In het zesde jaar komen volgende deelgebieden aan bod:

 • analyse (integraalrekening waarin totalen berekend worden zoals de oppervlakte onder een grafiek, volumes en manteloppervlakten van omwentelingslichamen, …)
 • ruimtemeetkunde (veralgemeent begrippen uit de vlakke meetkunde tot structuren met meer dan 2 dimensies)
 • telproblemen (van visuele voorstellingen om te tellen gaan we over naar formules om objecten te tellen die aan bepaalde eigenschappen voldoen)
 • statistiek (hoofddoel is de leerlingen te leren nadenken en redeneren over statistische gegevens, statistische voorstellingen en statistische uitspraken)
 • kansrekening (houdt zich bezig met situaties waarin toeval een rol speelt en draagt zo bij tot antwoorden op de maatschappelijke behoefte om onzekerheden te beheersen)

In de derde graad kan de 6-uurcursus nog uitgebreid worden tot 8 uur.

4
Beeld
2
Muziek
1
Lichamelijke Opvoeding
2
Techniek

Techniek

In het leerjaar A

Techniek (voorheen technologische opvoeding) is als technisch vak voor 2 lesuren per week opgenomen in de basisvorming van het 1ste en het 2de leerjaar A. Het is een vak waarin men tracht de technische vaardigheden bij de leerlingen te ontwikkelen, daar waar onze huidige maatschappij meer dan ooit door techniek beheerst wordt. Centraal staat het denkend handelen en al doende leren, gestart vanuit een concrete probleemstelling.
We leren techniek:
 • begrijpen (inzicht hebben in techniek)
 • hanteren (techniek kunnen gebruiken)
 • duiden (techniek in een bredere context plaatsen)
De verschillende toepassingsgebieden binnen techniek zijn:
 • energie
 • informatie en communicatie
 • constructie
 • transport
 • biochemie
Door het bewerken en verwerken van zoveel mogelijk grondstoffen en materialen, door het toepassen van verschillende technieken en door het gebruiken van verschillende gereedschappen en machines maken de leerlingen kennis met deze toepassingsgebieden.
 

In het leerjaar B

Techniek (voorheen technologische opvoeding) is als technisch vak voor 6 lesuren per week opgenomen in de basisvorming van het 1ste leerjaar B. Het is een vak waarin men tracht de technische vaardigheden bij de leerlingen te ontwikkelen, daar waar onze huidige maatschappij meer dan ooit door techniek beheerst wordt. Centraal staat het denkend handelen en al doende leren, gestart vanuit een concrete probleemstelling.
 
We leren techniek:
 • begrijpen (inzicht hebben in techniek)
 • hanteren (techniek kunnen gebruiken)
 • duiden (techniek in een bredere context plaatsen)
De verschillende verkenningsgebieden binnen techniek zijn:
 • informatie- en communicatietechniek
 • verzorging
 • voeding
 • bouw
 • elektriciteit
 • hout
 • metaal
 • kunststoffen
 • schilder- en grafische technieken
 • mode
 • tuinbouw
Door het bewerken en verwerken van zoveel mogelijk grondstoffen en materialen, door het toepassen van verschillende technieken en door het gebruiken van verschillende gereedschappen en machines, maken de leerlingen kennis met deze verkenningsgebieden.
4
Coaching
1
ICT
1
Voeding

Voeding

Hier leert de leerling een eenvoudige maaltijd plannen, voorbereiden en bereiden voor een welbepaalde doelgroep a.d.h.v. de actieve voedingsdriehoek die toegelicht wordt tijdens de theorielessen.
Leerlingen bestuderen ook kritisch bepaalde maatschappelijke tendensen zoals het gebruik van kant- en klare maaltijden. Zij kopen goederen aan a.d.h.v. een besproken lijstje en leren die op de juiste manier bewaren.
Er wordt ook aandacht besteed aan het dekken van de tafel en het samen een maaltijd nemen volgens afgesproken regels.
2
• Uitgedrukt in lesuren (50 minuten)