Menu Sluiten

4de jaar Humane Wetenschappen

Voor jou

Je combineert een goed geheugen met inzicht, abstractievermogen en interesse voor de menselijke factoren en onze samenleving; hoe zitten culturen in elkaar, wat beïnvloedt mensen, hoe beïnvloeden mensen elkaar enzovoort.

Cultuurwetenschappen

In dit vak bestuderen we cultuurfenomenen als uitingen van de mens. Zo maken we kennis met o.a. economie, recht, media, kunst en met de wetenschappen die deze domeinen bestuderen. Observatie en kritische reflectie leiden tot een visie op de samenhang van cultuurverschijnselen met de samenleving waarin ze functioneren.

Gedragswetenschappen

Hier bestuderen we de mens als individu en het samenleven van mensen in een maatschappij. We maken kennis met een aantal visies op mens en samenleving vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines, vooral vanuit de psychologie (wetenschap die de bewustzijnsverschijnselen onderzoekt en tracht te verklaren), sociologie (studie van het maatschappelijk leven van de mens) en antropologie (leer over de oorsprong, het wezen en de bestemming van de mens).

Voor nu

Lestabel 4de jaar Humane wetenschappen

Vak Aantal uren per week
Godsdienst (CLIL) 2
Nederlands 4
Frans 4
Engels 2
Duits 1
Geschiedenis 2
Wiskunde 4
Aardrijkskunde (CLIL) 1
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Muzikale opvoeding 1
Informatica (CLIL) 1
Gedragswetenschappen 3
Cultuurwetenschappen 2
Lichamelijke opvoeding 2

Volg een vak in het Engels

CLIL – Op Moretus Ekeren kan je ervoor kiezen om bepaalde vakken in het Engels en/of het Frans te volgen. Zo krijg je een extra mogelijkheid om in een veilige omgeving een vreemde taal te leren en te gebruiken. Dit is een prima voorbereiding op verdere studies en het werkveld.

Wil jij graag meer weten over CLIL ?

Voor later

Je vervolgt deze opleiding in de 3e graad.  Nadien kan jij een academische studie volgen en vind je een beroep in:

  • Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
  • Gezondheidszorg
  • Psychologie en Pedagogische wetenschappen Pedagogie van het jonge kind, Sociaal-agogisch werk
  • Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen
  • Onderwijs
  • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, Communicatiemanagement)