Menu Sluiten

2e graad - Latijn

Voor jou

Je vindt het fijn om je te verdiepen in Latijn en de Romeinse cultuur?  Zoeken naar het juiste woord op de juiste plaats is voor jou een uitdaging?  Je legt vlot verbanden en kan logisch redeneren? 

Dan is de richting Latijn iets voor jou! 

Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je combineert een brede algemene vorming met een sterk aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. Je verdiept je in het taalsysteem van het Latijn en verwerft via het lezen van teksten een grondiger inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid. Je krijgt een verdiepte basisvorming voor Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis, chemie en fysica.

In het derde en vierde jaar *:  4 of 5 uur wiskunde, 5 uur Latijn.

* We geven telkens de richtingsvakken weer en ook het pakket aan wiskunde. Hierin zijn verschillen tussen de verschillende richtingen.

Voor nu

Lestabel 3e jaar Latijn

Vak Aantal uren per week
Wiskunde 4 of 5
Latijn 5
Nederlands 4
Engels 2
Frans 4
Duits 1 of 0
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde (CLIL) 1
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Project: Maatschappelijke competenties 1
ICT 1
Godsdienst (CLIL) 2
Lichamelijke opvoeding 2
Totaal 32

Lestabel 4e jaar Latijn

Vak Aantal uren per week
Wiskunde 5
Latijn 5
Nederlands 4
Engels 2
Frans 3
Duits 1
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde (CLIL) 1
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Mens- en samenleving 1
Godsdienst (CLIL) 2
Filosofie 1
Lichamelijke opvoeding 2
Totaal 32

Volg een vak in het Engels

CLIL – Op Moretus Ekeren kan je ervoor kiezen om bepaalde vakken in het Engels en/of het Frans te volgen. Zo krijg je een extra mogelijkheid om in een veilige omgeving een vreemde taal te leren en te gebruiken. Dit is een prima voorbereiding op verdere studies en het werkveld.

Voor later

In de derde graad stroom je door naar de richtingen Latijn-Moderne talen, Latijn-Wetenschappen of Latijn-Wiskunde. Ook overstappen naar andere doorstroom-richtingen zijn mogelijk.

Deze richtingen bereiden je voor op elke universiteit, ingenieursrichting of hoge school.  Ook studeren in het buitenland behoort tot de mogelijkheden.