Menu Sluiten

2e graad - Maatschappij en welzijn

Voor jou

Je bent gefascineerd door de levensloop van de mens? Je bent geïnteresseerd in de invloed van opvoeding op het gedrag van mensen? Je wil je verdiepen in de behoeften van kinderen en volwassenen? Je bent sociaal voelend en communicatief?  

Dan is de richting Maatschappij en welzijn iets voor jou! 

Maatschappij en welzijn is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je krijgt een wetenschappelijk-theoretische basis rond gezondheidszorg, ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen, communicatie, fysiologie en anatomie. Je bent sociaal en communicatief vaardig. Je zet daarnaast de theoretische inzichten om in de praktijk: je leert zorg- en begeleidingsactiviteiten uitvoeren met oog voor de behoeften en mogelijkheden van kinderen, jongeren en volwassenen. 

In het derde jaar *: 3 uur wiskunde, 10 uur Maatschappij en welzijn (toegepaste fysiologie en anatomie van de mens, sociologie met inbegrip van (ped)agogie, Indirecte en directe (logistieke) zorg, expressie)

In het vierde jaar *: 3 uur wiskunde, 12 uur Maatschappij en welzijn (toegepaste fysiologie en anatomie van de mens, sociologie met inbegrip van (ped)agogie, Indirecte en directe (logistieke) zorg, expressie)

* We geven telkens de richtingsvakken weer en ook het pakket aan wiskunde. Hierin zijn verschillen tussen de verschillende richtingen.

Voor nu

Lestabel 3e jaar Maatschappij en welzijn

Vak Aantal uren per week
Nederlands 4
Maatschappij en welzijn 10
Wiskunde 3
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 2
Project: Maatschappelijke competenties 1
Expressie 1
ICT 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Totaal 32

Lestabel 4e jaar Maatschappij en welzijn

Vak Aantal uren per week
Nederlands 4
Maatschappij en welzijn 12
Wiskunde 3
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 1
Mens en samenleving 1
Muziek 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Totaal 32

Voor later

Een logische doorstroom in de derde graad op Moretus is Opvoeding en begeleiding.  Nadien kies je voor een opleiding hoger onderwijs of je kan rechtstreeks naar de arbeidsmarkt.