Menu Sluiten

3e graad - Marketing en Ondernemen

Voor jou

Je hebt interesse voor een brede algemene vorming waarin talen een belangrijke rol spelen?  Dan is 3de graad Marketing en Ondernemen jouw richting.

De nadruk in deze commerciële studierichting ligt ruimschoots op jouw bedrijfsgerichte vorming, zowel op het commerciële, het administratieve als het bedrijfseconomische vlak.  De leerling 3de graad Marketing en Ondernemen kiest voor een studierichting die voorbereidt op een hogere opleiding met het oog op een commerciële of een administratieve loopbaan in het bedrijfsleven, bij de overheid, in de dienstensector, … .

Handel in de tweede graad vormt de beste voorbereiding; wie vanuit economie de handelsrichting ingaat, dient zich grondig voor te bereiden door de hoofdvakken van de tweede graad handel bij te werken.

In de geïntegreerde proef moeten de leerlingen van 6 Marketing en Ondernemen hun theoretische kennis gaan toepassen in de praktijk. De opdracht bestaat uit 2 grote delen: de observatieweek in een bedrijf en het simulatiespel ‘ecoman’

Voor het eerste deel gaan de leerlingen één week proeven van het bedrijfsleven. De leerlingen krijgen daarbij opdrachten die ze moeten afwerken tegen het einde van het 1ste trimester, zowel voor het vak bedrijfseconomie als voor de verschillende talen. We sluiten dit deel af met een presentatie voor een jury.

Het 2de luik van de geïntegreerde proef draait rond ‘ecoman’ en loopt tot vlak na de paasvakantie. Ecoman is een simulatiespel waarin de leerlingen in de huid kruipen van een directielid van een productieonderneming. Een aantal leerlingen vormen een team en concurreren tegen elkaar. Als team moeten er continu beslissingen worden genomen: het bepalen van de verkoopprijs, de productiehoeveelheid, een marketingplan uitstippelen, … Rond dit spel zullen de leerlingen ook een aantal opdrachten moeten maken voor bedrijfseconomie en de moderne vreemde talen. Dat varieert van een website in elkaar steken tot een ervaringsverslag schrijven over het teamwerk. Ook dit gedeelte wordt afgesloten met een presentatie voor een jury.

Business Education, dat is het handelsonderwijs in een nieuw jasje! Ontdek hier alles over Business Education !

Voor nu

Lestabel Marketing en Ondernemen
5e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 3
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Frans 4
Engels 3
Duits 2
Wiskunde 3
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 1
Bedrijfseconomie 10

Lestabel Marketing en Ondernemen
6e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 3
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Frans 4
Engels 3
Duits 2
Wiskunde 3
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 1
Bedrijfseconomie 10

Voor later

Na je 3de graad Marketing en Ondernemen kies je een opleiding hoger onderwijs. Je gaat je verder specialiseren in Bedrijfsmanagement of Marketing.

In de bedrijfswereld kom jij meestal terecht in:

  • Marketing
  • Sales
  • Bedrijfskunde
  • Bedrijfsmanagement
  • Boekhouden
  • IT (Boekhouden-Informatica, Informaticabeheer)