Menu Sluiten

3e graad - Sociaal Technische Wetenschappen

Voor jou

Met STW (sociaal technische wetenschappen) kies je voor een vrij algemene vorming zodat je na de derde graad met een degelijke basis verder kan studeren. In deze richting leer je de wisselwerking mens, voeding en milieu en je eigen positie daarin te verkennen. De wetenschappelijke onderbouwing gebeurt vanuit toegepaste natuurwetenschappen en sociale wetenschappen. Je leert natuurwetenschappelijke en sociaal-wetenschappelijke thema’s te onderzoeken en sociale activiteiten te organiseren, aangepast aan verschillende doelgroepen. In het vak ‘Integrale opdrachten’ krijg je de kans om de competenties (d.w.z. de combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes) te verwerven die eigen zijn aan de studierichting en ze te ontwikkelen.

Een overgang uit STW in de 2de graad is de meest logische stap, maar andere overstappen blijven mogelijk mits ernstig voorbereidend werk voor de richtingsvakken.

De geïntegreerde proef bestaat uit een gecombineerde schriftelijke, visuele en mondelinge opdracht waarbij de leerlingen rond een (zelfgekozen) onderwerp een vaardigheidsgedeelte (praktijk STW) afwerken naast een informatief deel (mensgerichte opdracht) waarbij de maatschappelijke en sociale inbreng gecombineerd wordt met minstens twee andere inhouden (vakken).

De opdracht loopt over twee trimesters met een inleefdag in het kader van het onderwerp en wordt besloten met een mondelinge en visuele voorstelling voor een jury.

Voor nu

Lestabel Sociaal Technische Wetenschappen

Lestabel STW 5e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 4
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Frans 3
Engels 2
Wiskunde 3
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 4
Sociale wetenschappen 4
Integrale opdracht 6

Lestabel STW 6e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 4
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Frans 3
Engels 2
Wiskunde 3
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 4
Sociale wetenschappen 4
Integrale opdracht 6

Voor later

Na je 3de graad Sociaal Technische Wetenschappen kies je een opleiding hoger onderwijs. Je gaat je verder specialiseren in STW

In de bedrijfswereld kom jij meestal terecht in:

  • Onderwijs
  • Gezondheidszorg
  • Sociaal-agogisch werk
  • Overheid
  • Kinderzorg
  • Ouderenzorg