CLIL

Je kan al van in het eerste jaar aardrijkskunde in het Engels volgen, óók leerlingen die voor Latijn en/of STEM kiezen.

CLIL (Content and Language Integrated Learning)

Op onze school kan je ervoor kiezen om vakken zoals Aardrijkskunde, Biologie, Geschiedenis, Godsdienst, ICT, Chemie en Vrije Ruimte in het Engels en/of het Frans te volgen. Zo krijg je een extra mogelijkheid om in een veilige omgeving een vreemde taal te leren en te gebruiken. Dit is een prima voorbereiding op verdere studies en het werkveld. Talenkennis verruimt je blik en maakt je tot wereldburger. Op het einde van het CLIL-traject krijg je ook een extra getuigschrift.

Concreet kunnen de leerlingen die nu in

De leerlingen en leerkrachten die vorige jaren gestart zijn in dit systeem, zijn onverdeeld enthousiast!

Uitbreiding van dit pakket is in voorbereiding ! Ook in BVL en 3de en 5de jaar STW.