Menu Sluiten

LEERLABO Middenschool

In september 2019 zijn we gestart met coaching en leerlabo in het eerste A-jaar. De leerlingen volgen tijdens deze uren een persoonlijk traject voor Nederlands, wiskunde en Frans. Zo kunnen ze leerstofonderdelen verwerken op hun eigen niveau. Een serieuze, maar leerrijke uitdaging!

Leerlabo in de praktijk

Coachinguur 9.15 – 10.05 uur

De leerlingen van een klas worden tijdens het coachinguur begeleid door de eigen titularissen. Ze worden (soms) in twee kleinere groepen verdeeld, bij elke titularis een groep. Met een stappenplan en hun toetsen bij de hand bekijken ze de instructiefiches met de opdrachten voor Frans, Nederlands en wiskunde van deze week. Ze denken na over hun eigen leren aan de hand van enkele vragen:

  • Welk niveau kies ik per vak?
    • Loper (inoefenen van de leerstof)
    • Fietser (inoefenen en al wat nieuws/anders bekijken)
    • Klimmer (verdieping, uitdaging)
  • Welk vak ga ik eerst doen?
  • In welke ruimte ga ik werken?

Na een gesprekje met de coach (= titularis) wordt de werkplanning netjes ingevuld op een planningsblad en gaan ze naar het planbord om hun naamkaartjes te hangen.

Verder wordt er tijdens het coachinguur ook tijd gemaakt voor bv. het leren maken van de boekentas, leren leren en de planning van de examens. Zo helpt het coachinguur om vlot de overgang te maken van het lager naar het secundair onderwijs. De leerlingen leren er plannen, organiseren en studeren, maar ook andere schoolse zaken zoals de leerlingenraad of de stratenloop kunnen tijdens dit uur aan bod komen.

leerlabo

Leerlabo 10.20 – 12 uur

Het leerlabo duurt twee lesuren, maar wordt ingedeeld in drie blokken. Zo kunnen de leerlingen zelfstandig voor wiskunde, Nederlands en Frans werken gedurende één blok van ongeveer 35 minuten. Soms kunnen ze er ook voor kiezen om twee blokken aan één vak te besteden, na overleg met de coach. Na elk tijdsblok weerklinkt een belletje.

De leerlabo-ruimtes bestaan uit een samenwerkingslokaal, twee stille ruimtes, een instructieklas, een zithoek, computerplaatsen en een verbetertafel. De leerlingen kiezen zelf welke ruimte hen het meest geschikt lijkt voor hun opdracht, maar het kan ook aangegeven staan op de instructiefiches.

Elk vak heeft zijn eigen kleur. Als de leerlingen voor Frans werken, krijgen ze een groen instructieblad. De verbetersleutels zitten in een groene map en het magneetje om hun naam op te hangen op het planbord heeft ook die kleur. Zo ziet een leerkracht onmiddellijk dat de leerling die met een rode instructiefiche bezig is, aan wiskunde werkt. Nederlands heeft dan weer blauw als kleur.

De leerkrachten die rondlopen in de leerlabo-lokalen, zien aan de kleur van de bekers op elke bank wie hulp nodig heeft. We werken met het principe Brain – Book – Buddy – Boss, dus de leerlingen zoeken eerst hulp bij zichzelf en hun map, dan bij een klasgenoot en tenslotte bij een leerkracht.

Niet alleen voor de leerlingen is dit een nieuwe manier van werken, ook voor de leerkrachten. Het is een zoektocht geweest en ook nu nog proberen we bij te sturen en te verbeteren door al doende te leren. We zijn er van overtuigd dat deze werkwijze loont. De leerlingen leren plannen, zelfstandig werken, niet te snel hulp te vragen, samenwerken, doorzetten, zichzelf inschatten en uitdagen… Kortom, een mooi initiatief!

Ter info: De leerlingen Latijn hebben enkel coaching, de leerlingen STEM hebben één uur leerlabo.
In 1B hebben de leerlingen ook 1 coachinguur waarin ze leren werken met de agenda, de boekentas leren maken, leren leren enz…