Menu Sluiten

3e graad - Welzijnswetenschappen

Voor jou

Welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, sociale en gedragswetenschappen, statistiek, biologie en chemie .
Leerlingen filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade, geluk en de zin van het leven. Daarnaast ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, sociaal recht en politiek, communicatie en de mens en zijn gedrag. Daartoe reflecteren ze over wetenschappelijke theorieën. Ze verwerven inzichten in de fysiologie en anatomie van de mens en de (an)organische stoffen. Dit alles vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn.

Sociale en gedragswetenschappen: vanuit concrete themas m.b.t. communicatie, opvoeding en ondersteuning, recht en deontologie én samenleving
en politiek inzicht kri
jgen in en kritisch reflecteren over theorieën en begrippen uit de sociologie, politieke wetenschappen, psychologie (ortho)pedagogiek, communicatiewetenschappen, en sociaal recht.
Pakket uit de Filosofie met de maatschappelijke context en de leefwereld van de leerlingen als uitgangspunt
Fysiologie en anatomie van de mens
Beperkt pakket algemene chemie
Uitbreiding van wiskunde: statistiek

Volg een vak in het Engels

CLIL – Op Moretus Ekeren kan je ervoor kiezen om bepaalde vakken in het Engels en/of het Frans te volgen. Zo krijg je een extra mogelijkheid om in een veilige omgeving een vreemde taal te leren en te gebruiken. Dit is een prima voorbereiding op verdere studies en het werkveld.

Wil jij graag meer weten over CLIL ?

Voor later