Menu Sluiten

3e graad - Welzijnswetenschappen

Voor jou

Welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, sociale en gedragswetenschappen, statistiek en biologie.
Leerlingen filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade, geluk en de zin van het leven. Daarnaast ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, sociaal recht, communicatie en de mens en zijn gedrag. Daartoe reflecteren ze over wetenschappelijke theorieën. Ze verwerven inzichten in de fysiologie en anatomie van de mens. Dit alles vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn.

Sociale en gedragswetenschappen: vanuit concrete themas m.b.t. communicatie, opvoeding en ondersteuning, recht  én samenleving
en inzicht kri
jgen in en kritisch reflecteren over theorieën en begrippen uit de politieke wetenschappen, psychologie (ortho)pedagogiek en sociaal recht.
Pakket uit de Filosofie met de maatschappelijke context en de leefwereld van de leerlingen als uitgangspunt
Fysiologie en anatomie van de mens
Uitbreiding van wiskunde: statistiek

Voor nu

Lestabel Welzijnswetenschappen
5e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Geschiedenis 1
Wiskunde 3
Toegepaste sociale en gedragswetenschappen 6
Natuurwetenschappen 3
Aardrijkskunde 1
Lichamelijke opvoeding 2
Filosofie 2
Artistieke vorming 2
Maatschappelijke competenties 1

Lestabel Welzijnswetenschappen
6e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Geschiedenis 1
Wiskunde (incl. statistiek) 3
Toegepaste sociale en gedragswetenschappen 6
Natuurwetenschappen 3
Aardrijkskunde 1
Lichamelijke opvoeding 2
Filosofie 2
Artistieke vorming 2
Maatschappelijke competenties 1