Veelgestelde vragen

Ik ben twaalf en weet nog niet wat ik wil studeren. Is dat een probleem?

Nee, dat is geen probleem, je bent tenslotte nog maar twaalf jaar. We bieden heel wat opties / vakken aan in het secundair onderwijs en je kan dus nog heel wat kiezen en ontdekken. We streven ernaar dat je tegen het einde van het 2de jaar een duidelijker beeld hebt van je interesses en mogelijkheden.

Een sterke of een zwakke richting? Wat is de beste keuze voor mij?

We gaan samen op zoek naar je talenten. Waar ben je sterk in? Wat kan je minder goed? Wat boeit je? We proberen hierop antwoorden te vinden gedurende het studiekeuzeproces. De échte studierichtingen met een duidelijk eigen en verschillend profiel beginnen pas in het 3de jaar, met de termen  ‘ASO’, ‘BSO’, ‘KSO’ en ‘TSO’.

Is Moretus een grote school ? Ga ik daar verloren lopen?

Moretus heeft 2 gezellige/sfeervolle leef- en leeromgevingen / campussen :

  • de Middenschool op de Oorderseweg, daar zit de eerste graad,
  • de Bovenbouw aan de Kloosterstraat, daar zit de 2de en 3de graad.


Op Moretus houden we de klassen klein.  Door leerlingen met verschillende opties in een zelfde klas te zetten, kom je elkaar dikwijls tegen in de verschillende optiegroepen. In het begin van het schooljaar starten we met onthaalactiviteiten.  Je krijgt een rondleiding op school en het schoolleven wordt van a tot z uitgelegd.  Tijdens de klasuurtjes leer je je boekentas maken, je leert hoe je moet leren, je leert een planning op te stellen. Tijdens de projecten werken we klasoverstijgend, zo maak je nieuwe vrienden.  

Tijdens de middag worden allerlei activiteiten georganiseerd: spelletjes, sport, Spaans, dactylo, handwerk, techniek, schilderen, Grieks, bib, buiten spelen, circustechnieken...  
Je zal je dus tijdens de pauze zeker niet vervelen.

In de eerste graad krijgen leerlingen nog heel wat gemeenschappelijke basisvorming. Maar toch zijn leerlingen ook verschillend. Hoe gaat Moretus daarmee om in de lessen?

De ene is sterk in wiskunde en kan best wat extra uitdaging gebruiken, de ander heeft nood aan wat extra herhalen en weer iemand anders heeft het wat moeilijker met taalbeschouwing.

We proberen zoveel mogelijk variatie te bieden in vakken, opdrachten en oefeningen, maar ook in werkvormen zoals begeleid zelfstandig leren afgewisseld met klassikale lessen. Om zoveel mogelijk kansen te bieden, richten we gesplitste lessen in voor de lessen Frans en Nederlands zodat de leerlingen in groepjes of apart aan het werk gaan en begeleid worden. We ondersteunen de leerlingen met leren leren en inhaallessen. Op al deze manieren houden we rekening met de verschillen tussen de leerlingen.

We werken voor de meeste vakken met beheersingsniveaus. De leerstof wordt verdeeld in basis (kennis en eenvoudige toepassingen) en verdieping (inzicht en complexe toepassingen). We geven daarover feedback in de commentaar op het overzichtsrapport. De opsplitsing van de resultaten helpt ons om juist te oriënteren naar het derde jaar.

Mijn kind wordt aangeraden om in de B-klas te starten. Moet ik mij daarover zorgen maken?

Leerlingen die het moeilijk hadden in de lagere school, hebben vaak nood aan extra herhaling en aan meer praktisch gerichte vakken. Ze worden opgevangen in kleine klasjes en oefenen de basisvaardigheden extra in. We werken vooral aan hun zelfvertrouwen, zodat ze een goede basis hebben om na het beroepsvoorbereidend leerjaar een goede beroepskeuze te kunnen maken.

Mijn kind heeft een leerstoornis. Is dat een groot probleem?

Als een leerstoornis zoals dyslexie, dysorthografie of dyscalculie is vastgesteld, bezorgt u het attest aan de school bij de definitieve inschrijving. De zorgcoördinatoren stellen een begeleidingsplan op. 

Hoeveel kost een schooljaar op Moretus?

In het eerste jaar worden de kosten (boeken inclusief) geraamd op € 400 (A-jaar) en € 380 (B-jaar).  De boeken en werkschriften worden besteld bij een boekhandel  en moeten tijdens de laatste week van augustus op de school worden afgehaald. Je moet dus niet zelf in de boekhandel je materiaal aankopen. Bij het afhalen van de boeken moet het verschuldigde bedrag wel onmiddellijk betaald worden.  Er wordt 4 keer per jaar een schoolrekening meegegeven.

Mocht het gebeuren dat het betalen van die afrekening om een of andere reden moeilijk is, is het altijd een goed idee daarover contact op te nemen met het economaat. In volledige discretie kan er dan naar een oplossing gezocht worden. Dat kan telefonisch (zie contactgegevens) bij Sylvia Sciacca (financieel directeur) of bij Annemie Thiron (economaat). Het kan ook per e-mail naar .(mail) of .(mail)

Krijg ik examens in het eerste jaar?

Ja, in het eerste jaar organiseren we drie maal per jaar een examen voor wiskunde, Nederlands, Frans, Latijn en natuurwetenschappen, voor geschiedenis zijn er twee examens. .  De andere vakken worden permanent geëvalueerd.  De examenresultateen en het dagelijks werk worden naast elkaar beoordeeld.

Ik volgde in de basisschool kangoeroeklas. Kan dat ook op Moretus?

Voor wie extra uitdaging nodig heeft, is er voldoende aanbod in de lessen.  Heb je echt nood aan meer?  Dan word je uitgenodigd tot een verbredinsgsproject. Je mag dan gedurende enkele uren per week vrij werken aan een zelfgekozen project.  Dit kan gaan van het leren van een nieuwe taal over het maken van een virtuele rondleiding tot het leren programmeren.  Elke gemotiveerde keuze van een onderwerp of een onderzoeksvraag behoort tot de mogelijkheden.

Je werkt aan een zelfgekozen presentatievorm en je wordt in dit proces begeleid door een mentor.

Kan ik mee dingen verwezenlijken op school?

Je kan je kandidaat stellen voor de leerlingenraad. In deze raad vertegenwoordig je de andere leerlingen. Je werkt er mee aan de verbetering van de sfeer op school en je probeert dit mee te vertalen in concrete plannen.

Kan ik nog inschrijven als een richting volzet is?

Er gaan wel eens geruchten rond dat een of andere richting volzet is. Meestal zijn dat slechts geruchten en blijken inschrijvingen nog steeds mogelijk. Onze raad: neem gewoon even contact op met ons secretariaat (zie contactgegevens op deze site) waar men je de correcte en actuele gegevens zal geven en vertellen wat je kan doen.

Wat is een 'Totaalschool' ?

We hebben een school met een grote verscheidenheid die we koesteren: verschillende richtingen en domeinen, beroepsvoorbereidende en doorstroomrichtingen, projecten, stages, geïntegreerde vakken, werkplekleren, leerlingen met een kort of een lang studieprogramma, met examens of permanente evaluatie, … Maar we ontmoeten elkaar elke dag en leren elkaar nog beter kennen tijdens de sportdagen, uitstappen, het wereldontbijt, in de leerlingenraad enzovoort.

Wij creëren op Moretus gelijkwaardige kansen voor iedereen, zodat je je kan ontwikkelen tot de jongere die je wilt worden: met jouw talenten, met jouw goesting om je leven in handen te nemen.
Dat samen aanpakken, en leren van de verschillen die enkel kunnen verrijken, daar maakt Moretus werk van. Voor jou, voor nu, voor later.

Op de homepage staat een logo van Smartschool. Wat is Smartschool?

Smartschool is een elektronische leeromgeving (ELO). Het is een uitgebreide website die enkel met een wachtwoord te bekijken is door leerlingen, leerkrachten, ondersteunend personeel en door ouders. Op deze website plaatsen de leerkrachten bestanden, links, en andere informatie bij hun vakken. De directie en graadcoördinatoren plaatsen er berichten en documenten en er is een intern berichtensysteem. Ook worden meer en meer taken in de klas of huistaken ingeleverd via een uploadzone binnen deze zelfde site.

Er ook voor de ouders een aparte toegang tot deze omgeving voorzien. Ouders kunnen via deze weg de resultaten, berichten, organisatie mee opvolgen. 

Smartschool (of een evenwaardige ELO) wordt tegenwoordig in bijna elke school toegepast en heeft zich als een volwaardig communicatiekanaal een plaats veroverd. Er wordt daarom van de leerling verwacht dit kanaal regelmatig te raadplegen.

Op de homepage staat ook een logo van ETZ. Wat is ETZ?

ETZ is de afkorting van Ekerse TheaterZaal. Dankzij een bijna dertig jaar lang volgehouden inspanning is Moretus erin geslaagd de schoolse aangelegenheden te koppelen aan een cultureel leven met een hoog professioneel niveau. De school heeft daartoe een eigen theaterzaal uitgerust zodat het de beste gezelschappen kan ontvangen. Tegelijk kan deze accommodatie ook benut worden voor leerlingenprojecten, wat al heel veel mooie vak-, leerjaar-, en onderwijstype-overschrijdende culturele resultaten heeft opgeleverd.

ETZ is erin geslaagd om de naast Antwerpen culturele blinde vlek Ekeren mee te laten genieten van de eigen programmatie en daardoor de brede omgeving van buiten de school, 'het Ekerse', samen te laten vloeien met het interne leven. Dat Antwerpen ETZ daarin erkent bewijst de samenwerking met het CC Hof de Bist.

 

Wilt u meer gedetailleerde informatie? Bezoek dan de website.