Menu Sluiten

3e graad - Economie-Moderne Talen

Inhoud

Je interesse gaat uit naar het economische aspect in het bedrijfsleven en breder in de maatschappij; je bestudeert deze component nu theoretischer dan in de tweede graad.

Ook taal boeit je: je werkt verder aan je vaardigheden en je maakt kennis met literaire aspecten van Frans, Engels en Duits.

De beste voorbereiding in de tweede graad is economie, maar een overstap uit andere ASO-richtingen is – mits de nodige voorbereiding – zeker mogelijk.

Lestabel 5e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 4
Geschiedenis (CLIL) 2
Esthetica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Frans 4
Engels 3
Duits 2
Wiskunde 3
Economie 4
Natuurwetenschappen 2
Aardrijkskunde (CLIL) 1
Seminarie 2

Lestabel 6e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 4
Geschiedenis (CLIL) 2
Esthetica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Frans 4
Engels 3
Duits 2
Wiskunde 3
Economie 4
Natuurwetenschappen 2
Aardrijkskunde (CLIL) 1
Seminarie 2

CLIL: Deze vakken kan je in het Engels volgen.