Menu Sluiten

3e graad - Economie-Moderne Talen

Voor jou

Economie-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en moderne talen. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische aspecten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruiken ze wiskundige concepten om economische problemen op te lossen. Daarnaast verdiepen ze hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.

Voor nu

Lestabel Economie-Moderne Talen
5e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 4
Geschiedenis (CLIL) 2
Lichamelijke opvoeding 2
Frans 4
Engels 3
Duits 2
Wiskunde 4
Economie 4
Natuurwetenschappen 2
Aardrijkskunde (CLIL) 1
Maatschappelijke competenties 1
Esthetica 1

Lestabel Economie-Moderne Talen
6e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 4
Geschiedenis (CLIL) 2
Lichamelijke opvoeding 2
Frans 4
Engels 3
Duits 2
Wiskunde 4
Economie 4
Natuurwetenschappen 2
Aardrijkskunde (CLIL) 1
Maatschappelijke competenties 1
Esthetica 1

Volg een vak in het Engels

CLIL – Op Moretus Ekeren kan je ervoor kiezen om bepaalde vakken in het Engels en/of het Frans te volgen. Zo krijg je een extra mogelijkheid om in een veilige omgeving een vreemde taal te leren en te gebruiken. Dit is een prima voorbereiding op verdere studies en het werkveld.

Voor later

De Economie-Moderne Talen toekomstmogelijkheden zijn groot.  Na je middelbare studie kies je een opleiding aan de universiteit of hoger onderwijs.  In de bedrijfswereld kom jij meestal terecht in:

  • Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies)
  • Gecombineerde studiegebieden( International Affairs, Sociaaleconomische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen
  • Onderwijs
  • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde/ Handelswetenschappen en Bedrijfskunde/