Menu Sluiten

Visie

Kwaliteit in het leren

kwaliteit-in-het-leren

Een geëngageerd schoolteam zet zich dagelijks in om elke jongere als persoon te laten groeien volgens de eigen mogelijkheden en talenten met aandacht voor gelijke onderwijskansen. Wij geloven in jongeren. Wij weten dat iedereen kan leren. Wij vinden dat er voor elke jongere een plaats is in de maatschappij. Daarom voorzien we een krachtige leeromgeving op school die elke jongere uitdaagt. We leggen daarbij de lat hoog, in elke richting.

Leren gebeurt zowel binnen als buiten de klasmuren. Vakoverstijgende projecten, excursies en boeiende middagactiviteiten verruimen het interesseveld en geven onze leerlingen een bredere kijk op de wereld.

Kwaliteit in het leven

kwaliteit-in-het-leven

We bieden een warme leefomgeving die op haar beurt zorgt voor een gevoel van verbondenheid. Er is oog voor de eigenheid van elk van onze leerlingen. We streven ernaar dat leerlingen graag naar school komen, zichzelf kunnen zijn, aanvaard worden om wie ze zijn en zich veilig voelen in de groep.

Kwaliteit door betrokkenheid

kwaliteit_door_betrokkenheid

De samenwerking tussen leerlingen, ouders, collega’s en externe partners is belangrijk voor het creëren van een omgeving waarin leren en leven centraal staan. Door positieve inzet en wederzijds vertrouwen groeien we samen en stimuleren we elkaar. We maken met elkaar duidelijke afspraken en volgen die consequent op. We ondersteunen elkaar in onze preventieve aanpak. Hierbij staan de titularissen centraal. Zij zijn het eerste aanspreekpunt en laten zich indien nodig ondersteunen door ons zorgteam.

Preventie en herstel

schoolkids1

Bij het niet naleven van de leefregel gebruiken we het vierladenmodel om het gedrag te beoordelen op ernst en frequentie en om de gevolgen te bepalen. We gaan in gesprek en geven herstel de nodige kansen. We verwachten wederzijdse verantwoordelijkheid en bereidheid om terug in verbinding te gaan met elkaar. Zo proberen we het sanctioneren te beperken. Een aantal vormen van gedrag is echter onaanvaardbaar in onze school en leidt tot een tuchtprocedure.

Je groeit op in een warme en veilige omgeving

 • Op Moretus zijn we verdraagzaam en respectvol.
 • Moretus is een school met een groot aanbod die toch kleinschalig is : elke leeftijdsgroep heeft zijn eigen campus.
 • We dragen zorg voor jou, zodat je goed voelt op school.
 

Je kiest voor je interesses en talenten

 • Er is een groot studieaanbod in onze school (ASO-BSO-TSO).
 • Je proeft al in de middenschool van heel wat opties.
 • Je kan op heel wat manieren betrokken zijn bij het actieve schoolleven (de leerlingenraad, middagactiviteiten, WWOS, uitstappen, toneel, eindejaarsreizen, projecten, schoolsport).
 • Via een goed uitgewerkt keuzeproces in 1, 2, 4 en 6 maak je de juiste studiekeuze volgens je talenten en interesses.

Je wordt uitgedaagd op jouw niveau

 • We motiveren en dagen je uit om steeds je grenzen te verleggen (leerlabo, Latijn, STEM of CLIL, verbredingsprojecten, extra wiskunde).
 • We geven brede basiszorg aan elke leerling en verhoogde zorg aan wie het nodig heeft.
 • Je wordt persoonlijk begeleid en ondersteund met vakgerichte studietips, coaching/leeflabo, avondstudie en zelfstandig werk.
 • Titularissen en vakleerkrachten leren je plannen, zelfstandig werken, samenwerken, doorzetten, jezelf inschatten en uitdagen in alle vakken en in het leerlabo.

Je leert een aantal algemene vakken in het Engels

 • Moretus is een pionierschool met een jarenlange expertise, verkregen door internationale navormingen.
 • Elke leerling die wil kan in de A-stroom en in de bovenbouw ASO een algemeen vak in het Engels volgen.
 • Je kan van 1 tot 6 aardrijkskunde in het Engels volgen. Vanaf de bovenbouw is er een brede waaier aan extra mogelijkheden (godsdienst, geschiedenis, chemie biologie).
 • Het hoge niveau van het Engels is een meerwaarde voor wie verder studeert in het hoger onderwijs.