Menu Sluiten

Visie

Kwaliteit in het leren

kwaliteit-in-het-leren

Leerlingen leren het meest uit uitdagende leeropdrachten. Vanuit de capaciteiten en interesses van elk individu willen we iedere leerling motiveren en uitdagen om de grenzen van zijn eigen kunnen te verleggen. Leren gaat op Moretus verder dan het vergaren van kennis.

Onder vakkundige en persoonlijke begeleiding verwerven onze leerlingen inzichten en vaardigheden die ervoor zorgen dat ze succesvol kunnen functioneren in verdere studies of het werkveld. We leggen daarbij de lat hoog, in elke richting.

Leren gebeurt zowel binnen als buiten de klasmuren. Vakoverstijgende projecten, excursies en boeiende middagactiviteiten verruimen het interesseveld en geven onze leerlingen een bredere kijk op de wereld.

Kwaliteit in het leven

kwaliteit-in-het-leven

We willen aandacht en zorg besteden aan de hele persoon: een waardevolle persoonlijke groei, maar ook leren samenleven met elkaar, met respect voor ieders eigenheid en interesses.

Op Moretus willen we dat iedere leerling zich gelukkig en gerespecteerd weet, we willen dat leerlingen zich thuis voelen.

Een geëngageerd leerkrachtenteam staat klaar om voor iedereen die warme en veilige omgeving te creëren waarin leerlingen zich ten volle kunnen ontwikkelen.

Kwaliteit door betrokkenheid

kwaliteit_door_betrokkenheid

Kwaliteit in leren en leven kunnen we maar bieden als we met zijn allen betrokken zijn.

Betrokkenheid betekent een oprechte interesse in elkaar: engagement, inspraak en verantwoordelijkheid zijn op Moretus geen loze woorden. Respect voor iedereen betekent ook leren omgaan met leef- en werkafspraken.

Op die manier kunnen jongeren op Moretus uitgroeien tot zelfstandige en gelukkige jongvolwassenen die stevig in het leven staan, klaar om hun eigen grenzen verder te verleggen.

Je groeit op in een warme en veilige omgeving

 • Op Moretus zijn we verdraagzaam en respectvol.
 • Moretus is een school met een groot aanbod die toch kleinschalig is : elke leeftijdsgroep heeft zijn eigen campus.
 • We dragen zorg voor jou, zodat je goed voelt op school.

Je kiest voor je interesses en talenten

 • Er is een groot studieaanbod in onze school (ASO-BSO-TSO).
 • Je proeft al in de middenschool van heel wat opties.
 • Je kan op heel wat manieren betrokken zijn bij het actieve schoolleven (de leerlingenraad, middagactiviteiten, WWOS, uitstappen, toneel, eindejaarsreizen, projecten, schoolsport).
 • Via een goed uitgewerkt keuzeproces in 1, 2, 4 en 6 maak je de juiste studiekeuze volgens je talenten en interesses.

Je wordt uitgedaagd op jouw niveau

 • We motiveren en dagen je uit om steeds je grenzen te verleggen (leerlabo, Latijn, STEM of CLIL, verbredingsprojecten, extra wiskunde).
 • We geven brede basiszorg aan elke leerling en verhoogde zorg aan wie het nodig heeft.
 • Je wordt persoonlijk begeleid en ondersteund met vakgerichte studietips, coaching/leeflabo, avondstudie en zelfstandig werk.
 • Titularissen en vakleerkrachten leren je plannen, zelfstandig werken, samenwerken, doorzetten, jezelf inschatten en uitdagen in alle vakken en in het leerlabo.

Je leert een aantal algemene vakken in het Engels

 • Moretus is een pionierschool met een jarenlange expertise, verkregen door internationale navormingen.
 • Elke leerling die wil kan in de A-stroom en in de bovenbouw ASO een algemeen vak in het Engels volgen.
 • Je kan van 1 tot 6 aardrijkskunde in het Engels volgen. Vanaf de bovenbouw is er een brede waaier aan extra mogelijkheden (godsdienst, geschiedenis, chemie biologie).
 • Het hoge niveau van het Engels is een meerwaarde voor wie verder studeert in het hoger onderwijs.