Menu Sluiten

Veelgestelde vragen

en antwoorden

Nee, dat is geen probleem, je bent tenslotte nog maar twaalf jaar. We bieden heel wat opties / vakken aan in het secundair onderwijs en je kan dus nog heel wat kiezen en ontdekken. We streven ernaar dat je tegen het einde van het 2de jaar een duidelijker beeld hebt van je interesses en mogelijkheden.

We gaan samen op zoek naar je talenten. Waar ben je sterk in? Wat kan je minder goed? Wat boeit je? We proberen hierop antwoorden te vinden gedurende het studiekeuzeproces. De échte studierichtingen met een duidelijk eigen en verschillend profiel beginnen pas in het 3de jaar. De richtingen bereiden voor op doorstroming (= verder gaan studeren), op de dubbele finaliteit (= verder studeren of gaan werken) of op de arbeidsmarkt (= direct gaan werken).

Moretus is inderdaad een grote school, maar de eerste graad (middenschool) zit op een
aparte campus en we houden de klassen klein. Door leerlingen met verschillende opties in een zelfde klas te zetten, kom je elkaar dikwijls tegen in de verschillende optiegroepen. In het begin van het schooljaar starten we met onthaalactiviteiten.  Je krijgt een rondleiding op school en het schoolleven wordt van a tot z uitgelegd.  Tijdens het coachingsuur leer je samen met je titularis je boekentas maken, je leert hoe je moet leren, je leert een planning op te stellen. Tijdens de projecten werken we klasoverstijgend, zo maak je nieuwe vrienden. 

Tijdens de middag worden allerlei activiteiten georganiseerd: spelletjes, sport, circustechnieken, handwerk, techniek, schilderen,…  Je zal je dus tijdens de pauze zeker niet vervelen. 

De ene is sterk in wiskunde en kan best wat extra uitdaging gebruiken, de ander heeft nood aan wat extra herhalen en weer iemand anders heeft het wat moeilijker met lezen. In het leerlabo gebruiken we de termen loper, fietser en klimmer om iedereen op een persoonlijke manier verder te brengen.

We proberen zoveel mogelijk variatie te bieden in vakken, opdrachten en oefeningen, maar ook in werkvormen. We ondersteunen de leerlingen met leren leren. Op al deze manieren houden we rekening met de verschillen tussen de leerlingen.

Voor sommige vakken wordt de leerstof verdeeld in basis (kennis en eenvoudige toepassingen) en verdieping (inzicht en complexe toepassingen). We geven daarover feedback in de commentaar op het overzichtsrapport. De opsplitsing van de resultaten helpt ons om juist te oriënteren naar het derde jaar.

Leerlingen die het moeilijk hadden in de lagere school, hebben vaak nood aan extra herhaling en aan meer praktisch gerichte vakken. Ze worden opgevangen in kleine klasjes en oefenen de basisvaardigheden extra in. We werken vooral aan hun zelfvertrouwen, zodat ze een goede basis hebben om na 2B een goede beroepskeuze te kunnen maken.

Als een leerstoornis zoals dyslexie, dysorthografie of dyscalculie is vastgesteld, bezorgt u het attest aan de school bij de definitieve inschrijving. De zorgcoördinatoren stellen dan een begeleidingsplan op. De leerkrachten van de omliggende basisscholen geven op het einde van het 6de leerjaar een BASO-fiche mee. Als een leerling extra ondersteuning kreeg in de basisschool vermelden ze dat op de BASO-fiche. De leerkrachten van het eerste jaar nemen deze maatregelen over. Op de portretklassenraad wordt dit verder besproken.

In het eerste jaar worden de kosten geraamd op € 340 (A-jaar) en € 300 (B-jaar). Bij de definitieve inschrijving vertellen we je hoe je de leerboeken en werkschriften moet bestellen. Op het einde van augustus kan je de boeken afhalen op de school. Er wordt 4x keer per jaar een schoolrekening meegegeven.

Ja, in het eerste jaar organiseren we drie maal per jaar een examen voor wiskunde, Nederlands, Frans, Latijn en natuurwetenschappen, voor geschiedenis zijn er twee examens. De andere vakken worden permanent geëvalueerd.  De examenresultaten (70%) en de resultaten van het dagelijks werk (30%) leiden samen tot een beslissing op het einde van het schooljaar.

Voor wie extra uitdaging nodig heeft, is er voldoende aanbod in de lessen. Heb je echt nood aan meer? Dan word je uitgenodigd tot een verbredingsproject. Je mag dan gedurende enkele uren per week vrij werken aan een zelfgekozen project. Dit kan gaan van het leren van een nieuwe taal over het maken van een virtuele rondleiding tot het leren programmeren. Elke gemotiveerde keuze van een onderwerp of een onderzoeksvraag behoort tot de mogelijkheden.

Je werkt aan een zelfgekozen presentatievorm en je wordt in dit proces begeleid door een mentor.

Je kan je kandidaat stellen voor de leerlingenraad. In deze raad vertegenwoordig je de andere leerlingen. Je werkt er mee aan de verbetering van de sfeer op school en je probeert dit mee te vertalen in concrete plannen.