Menu Sluiten

Science–Technology–Engineering–Mathematics

Je kan in het eerste A-jaar op Moretus kiezen om naast je gewone vakkenpakket ook een STEM-opleiding te volgen. STEM is een unieke aanpak van wetenschappen, techniek & technologie, informatica en wiskunde. Binnen de STEM-opleiding moeten leerlingen in staat zijn om te gebruiken wat ze leren. Daarvoor moeten ze de belangrijkste concepten begrijpen, een brede achtergrond hebben en weten hoe ze dit inzicht effectief kunnen toepassen. Dit wordt tijdens de STEM-lessen getraind. Zo staat (vaak abstracte) kennis in dienst van (concretere) hogere vaardigheden en attitudes. De jongeren krijgen meer inzichten in hoe de wereld in elkaar zit en leren sneller verbanden leggen.

Waarom STEM?

De STEM-opleiding kadert in het actieplan van de Vlaamse overheid, dat werd opgesteld op vraag van het Vlaamse Parlement om de uitstroom aan afgestudeerden in exact-wetenschappelijke en technische richtingen te verhogen.

Tijdens deze lessen worden de leerlingen actief betrokken in de zoektocht naar innovatieve en creatieve oplossingen voor bepaalde (kortere of langdurige) projecten. Hierbij wordt een extra nadruk gelegd op een kritische kijk op hun onderzoek. De leerlingen zullen erg zelfstandig aan de slag gaan in samenwerkingsverband.

Je kan het vak combineren met een andere keuze zoals CLIL.

Video afspelen

STEM-opleiding tot en met het 6de middelbaar

In september 2020 werd dit traject uitgebreid naar het zesde jaar voor de richtingen Wetenschappen, Latijn-Wiskunde en Economie-Wiskunde.
In de zes leerjaren ASO bieden we dus STEM aan. Je kan een voorbeeld van een STEM project in het 6de jaar bekijken (hiernaast links).

Op deze manier kunnen de leerlingen vanaf het 1ste jaar tot en met het 6e jaar dit traject volgen. Nadien kan je op de universiteit of de hogeschool vlot aan de slag in richtingen met wetenschappen, technologie, informatica of wiskunde. Als extraatje heb je jezelf ondertussen ontwikkeld als iemand die zelfstandig projecten kan uitwerken en oplossingen kan bedenken voor bijna elk probleem.