Menu Sluiten

3e graad - Latijn Wetenschappen

Inhoud

Taal boeit je: de ‘dode’ taal Latijn is voor jou niet echt dood. Latijn laat je kennismaken met haar rijke beschaving en cultuur en bovendien leer je langs de teksten abstract en logisch na te denken met zin voor analyse en nauwgezetheid.
In de derde graad maak je kennis met de geschriften van de grote Latijnse auteurs en  op die manier ontdek je de blijvende bijdrage van de Romeinen op het gebied van de filosofie en de rechtswetenschap. Mede als voorbereiding op de Italiëreis komen in de lessen cultuur alle aspecten van het dagelijkse leven in het Oude Rome aan bod.

Hier staan naast Latijn de wetenschappen centraal; je krijgt inzicht in wetenschappelijke onderzoeksmethodes om biologie, chemie en fysica op zich en in relatie met het leven van elke dag te analyseren en te begrijpen.

Naast interesse voor de wetenschappen is een voorgeschiedenis van Latijn onontbeerlijk.

Lestabel 5e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 4
Esthetica 1
Geschiedenis (CLIL) 2
Lichamelijke opvoeding 2
Frans 3
Engels 2
Latijn 4
Wiskunde 4
Fysica 2
Chemie 2
Biologie 1
Aardrijkskunde (CLIL) 2
STEM 2
Seminarie 2

Lestabel 6e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 4
Geschiedenis (CLIL) 2
Lichamelijke opvoeding 2
Frans 3
Engels 2
Latijn 4
Wiskunde 4
Fysica 2
Chemie 2
Biologie 2
Aardrijkskunde (CLIL) 1
STEM 2
Seminarie 2

CLIL: Deze vakken kan je in het Engels volgen.
STEM: Als je kiest voor STEM valt seminarie weg.