Menu Sluiten

3e graad - Latijn Wetenschappen

Voor jou

Latijn-wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wetenschappen. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast komen de kernwetenschappen aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod. De leerlingen denken conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.

Naast interesse voor de wetenschappen is een voorgeschiedenis van Latijn onontbeerlijk.

Voor nu

Lestabel Latijn-Wetenschappen 5e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Geschiedenis (CLIL) 2
Latijn 4
Wiskunde 4
Fysica 2
Chemie 2
Biologie 1
Aardrijkskunde (CLIL) 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke competenties 1
Esthetica 1

Lestabel Latijn-Wetenschappen 6e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Geschiedenis (CLIL) 2
Latijn 4
Wiskunde 4
Fysica 2
Chemie 2
Biologie 2
Aardrijkskunde (CLIL) 1
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke competenties 1
Esthetica 1

Volg een vak in het Engels

CLIL – Op Moretus Ekeren kan je ervoor kiezen om bepaalde vakken in het Engels en/of het Frans te volgen. Zo krijg je een extra mogelijkheid om in een veilige omgeving een vreemde taal te leren en te gebruiken. Dit is een prima voorbereiding op verdere studies en het werkveld.

Voor later

Na je 3de graad Latijn Wetenschappen kies je een opleiding aan de universiteit of hoger onderwijs. In de bedrijfswereld kom jij meestal terecht in:

  • Taal- en Letterkunde (Klassieke Talen), Toegepaste taalkunde, gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies)
  • Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
  • Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling/Architectuur, Biotechniek, gecombineerde studiegebieden (digital design), Industriële wetenschappen en Technologie
  • Wetenschappen (Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie, Geografie, Geografie en geomatica, Geologie), Biomedische wetenschappen, Biotechniek, Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen/ Gezondheidszorg
  • Psychologie en Pedagogische wetenschappen/ Pedagogie van het jonge kind, Sociaal-agogisch werk
  • Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen,
  • Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen
  • Onderwijs
  • Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies)