Menu Sluiten

3e graad - Latijn Wiskunde

Taal boeit je: de ‘dode’ taal Latijn is voor jou niet echt dood. Latijn laat je kennismaken met haar rijke beschaving en cultuur en bovendien leer je langs de teksten abstract en logisch na te denken met zin voor analyse en nauwgezetheid.
In de derde graad maak je kennis met de geschriften van de grote Latijnse auteurs en  op die manier ontdek je de blijvende bijdrage van de Romeinen op het gebied van de filosofie en de rechtswetenschap. Mede als voorbereiding op de Italiëreis komen in de lessen cultuur alle aspecten van het dagelijkse leven in het Oude Rome aan bod.

Met wiskunde leer je abstracter en algemener te denken, maar je krijgt ook concrete wiskundige problemen op te lossen; de specifiek wiskundige taal vereist nauwgezetheid en dagelijkse inoefening.

Deze richting vereist niet alleen een tweede graad Latijn, maar eveneens een degelijke wiskundige voorkennis. In de derde graad kan bovendien de 6-uurcursus wiskunde nog uitgebreid worden tot 8 uur.

Lestabel 5e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 4
Esthetica 1
Geschiedenis (CLIL) 2
Lichamelijke opvoeding 2
Frans 3
Engels 2
Latijn 4
Wiskunde 6 - 8
Fysica 1
Chemie 1
Biologie 1
Aardrijkskunde (CLIL) 1
STEM 2
Seminarie 2

Lestabel 6e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 4
Esthetica 1
Geschiedenis (CLIL) 2
Lichamelijke opvoeding 2
Frans 3
Engels 2
Latijn 4
Wiskunde 6 - 8
Fysica 1
Chemie 1
Biologie 1
Aardrijkskunde (CLIL) 1
STEM 2
Seminarie 2

Indien je kiest voor 8u wiskunde vervalt de optie seminarie.
Kies je de optie STEM, dan vervalt het vak esthetica.
CLIL: deze vakken kan je in het Engels kiezen.