Menu Sluiten

3e graad - Latijn-Moderne talen

Voor jou

Latijn-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast verdiepen ze hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.

Hier is een voorgeschiedenis met Latijn onontbeerlijk.

Voor nu

Lestabel Latijn-Moderne talen 5e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 4
Frans 4
Engels 3
Duits 2
Geschiedenis (CLIL) 2
Wiskunde (incl statistiek) 4
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 2
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke competenties 1
Esthetica 1

Lestabel Latijn-Moderne talen 6e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 4
Frans 4
Engels 3
Duits 2
Geschiedenis (CLIL) 2
Wiskunde (incl statistiek) 4
Aardrijkskunde (CLIL) 1
Natuurwetenschappen 2
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke competenties 1
Esthetica 1

Volg een vak in het Engels

CLIL – Op Moretus Ekeren kan je ervoor kiezen om bepaalde vakken in het Engels en/of het Frans te volgen. Zo krijg je een extra mogelijkheid om in een veilige omgeving een vreemde taal te leren en te gebruiken. Dit is een prima voorbereiding op verdere studies en het werkveld.

Voor later

Na je 3de graad Latijn-Moderne talen kies je een opleiding aan de universiteit of hoger onderwijs. In de bedrijfswereld kom jij meestal terecht in:

  • Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies)
  • Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
  • Psychologie en Pedagogische wetenschappen/ Pedagogie van het jonge kind, Sociaal-agogisch werk
  • Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen
  • Onderwijs
  • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, Communicatiemanagement)