Menu Sluiten

3e graad - Latijn-Moderne talen

Taal boeit je: de ‘dode’ taal Latijn is voor jou niet echt dood. Latijn laat je kennismaken met haar rijke beschaving en cultuur en bovendien leer je langs de teksten abstract en logisch na te denken met zin voor analyse en nauwgezetheid.

Je dompelt je helemaal onder in taal want in Frans, Engels en Duits werk je verder aan je vaardigheden en maak je kennis met literaire aspecten.

Hier is een voorgeschiedenis met Latijn onontbeerlijk.

Lestabel 5e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 4
Frans 4
Engels 3
Duits 2
Geschiedenis (CLIL) 2
Wiskunde 3
Aardrijkskunde (CLIL) 1
Natuurwetenschappen 2
Latijn 4
Esthetica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Seminaries 2

Lestabel 6e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 4
Frans 4
Engels 3
Duits 2
Geschiedenis (CLIL) 2
Wiskunde 3
Aardrijkskunde (CLIL) 1
Natuurwetenschappen 2
Latijn 4
Esthetica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Seminaries 2

CLIL: Deze vakken kan je in het Engels volgen.