Menu Sluiten

De ouderraad

De ouderraad doet beroep op geëngageerde ouders. Graag zoeken ze een vertegenwoordiging uit elk jaar, elke klas, elke richting.

Er wordt vijf maal per jaar een avondvergadering gepland met niet enkel praktische puntjes maar tevens inhoudelijke onderwerpen in functie van het schoolbeleid.

Van harte welkom!

Mission statement

In het secundair onderwijs is – in vergelijking met het lager onderwijs – het rechtstreeks contact tussen ouders en leerkrachten en/of directie minder vanzelfsprekend. Daarom stelt de ouderraad van Moretus zich tot doel om de “vinger aan de pols” te houden bij het totale schoolgebeuren, om feedback te geven aan directie en leerkrachten omtrent het reilen en zeilen op school.
De focus ligt daarbij niet op individuele problemen van leerlingen (daarvoor zijn er voldoende overlegkanalen, via klastitularissen, zorgleerkrachten en directie), maar op vragen en zorgen die alle leerlingen van de school aanbelangen, van algemeen-pedagogische aangelegenheden tot zéér concrete aspecten van het dagelijks leven op Moretus.

Een greep uit de onderwerpen die reeds aanbod kwamen:  de zgn. “leefregels” op school (omtrent het GSM-gebruik tijdens de schooluren bv.), de “Visie” van Moretus op onderwijs én de waarden en normen die de school wenst mee te geven aan onze jeugd, een boeiend project waarbij leerlingen kunnen kiezen om een niet-taalvak in een vreemde taal te volgen, én concrete initiatieven om onze schoolgaande jeugd makkelijker  toegang te verlenen tot cultuur, in de meest brede zin van het woord,…

De ouderraad organiseert bovendien de informatie-avond omtrent “Leren Leren”, waarbij leerlingen én ouders op een ernstige maar ook ludieke manier inzicht krijgen in het belang van een goede studiemethode. Het nut van deze info-sessie wordt keer op keer bewezen door de positieve feedback van ouders én leerlingen. Op geregelde basis beantwoorden wij tenslotte concrete vragen van ouders (bv. over het soms moeilijke onderscheid tussen basis- en verdiepingsleerstof). Bij elke vergadering van de ouderraad zijn zowel een lid van de directie als één of meerdere leerkrachten aanwezig, zodat we snel en efficiënt kunnen schakelen indien nodig.

Uiteraard kan de school tevens op ons rekenen bij de organisatie van enkele activiteiten (infodagen voor nieuwe leerlingen, stratenloop/vlaaienslag en andere initiatieven voor het goede doel, Mundiale dag, Moretustoneel, enz.).
U kan – als ouder van een Moretus-leerling – deelnemen:

  • door ons uw vragen of zorgen over te maken, via het email-adres: ouderraad@moretus-ekeren.be
  • door lid te worden van de ouderraad: wij vergaderen vijfmaal per (school)jaar, en zijn steeds op zoek naar nieuwe – geïnteresseerde – ouders.

Interesse? Stuur dan snel een mail naar bovenstaand adres, en wij geven u alle nodige gegevens om ons te vervoegen tijdens onze volgende vergadering. U bent méér dan welkom!

Stel uw vraag aan de ouderraad

Fout: Contact formulier niet gevonden.