Menu Sluiten

Afspraken en regels

Ons schoolreglement – onze leefregel bestaat uit drie delen.

  • In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders.
  • In het tweede deel vind je o.a. afspraken over afwezigheden, begeleiding bij je studies en een aantal leefregels.
  • Ten slotte vind je nog heel wat nuttige informatie in een derde deel. Dat derde deel bevat diverse informatie, dat maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan.

Bekijk hier het schoolreglement.

Alle drie de delen werden besproken op de schoolraad.

Je inschrijving in onze school houdt in dat je ouders akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig dat we het schoolreglement in de loop van het schooljaar aanpassen. Als er wijzigingen zijn in het eerste of tweede deel, moeten je ouders opnieuw akkoord gaan. Bij veranderingen in het derde deel is dat niet nodig.

Zodra je 18 wordt, treed je volledig zelfstandig op. Waar we in het schoolreglement over ‘je ouders’ spreken, zal je dan zelf beslissen. In elk geval verwachten we dat je zelf het schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft.

In dit schoolreglement spreken we op sommige plaatsen over ‘de directeur of zijn afgevaardigde’. Het kan dan gaan om een ander lid van het directieteam, een graadcoördinator …

We wensen iedereen een prettig en werkzaam schooljaar toe, waarbij de onderstaande leefregel een ondersteuning kan zijn.

Het directieteam, de leerkrachten en het ondersteunend personeel van Moretus-Ekeren