Menu Sluiten

3e graad - Bedrijfswetenschappen

Voor jou

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Leerlingen verwerven inzicht in macro en microeconomische concepten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruiken ze wiskundige concepten om economische problemen op te lossen.

Analyse van macro en microeconomische concepten
Aspecten van financiering

Accounting en analyse van de jaarrekening

Kostprijsberekening

Aspecten van sociaal en fiscaal recht

Andere functionele managementdomeinen: aspecten van Human Resources Management en Supply Chain Management

Uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, integralen, statistiek

Informaticawetenschappen: informatie- en databeheer

Voor nu

Lestabel Bedrijfswetenschappen
5e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 4
Frans 2
Engels 2
Duits 1
Geschiedenis 1
Wiskunde 4
Bedrijfswetenschappen 8
Natuurwetenschappen 2
Aardrijkskunde 1
Informaticawetenschappen 1
Lichamelijke opvoeding 2
Esthetica 1
Maatschappelijke competenties 1

Lestabel Bedrijfswetenschappen
6e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 4
Frans 2
Engels 2
Duits 1
Geschiedenis 1
Wiskunde 4
Bedrijfswetenschappen 8
Natuurwetenschappen 2
Aardrijkskunde 1
Informaticawetenschappen 1
Lichamelijke opvoeding 2
Esthetica 1
Maatschappelijke competenties 1