Menu Sluiten

Bestellen van het boekenpakket schooljaar 2020-2021

Jullie zoon/dochter is ingeschreven in onze school. Om een vlotte start te kunnen nemen, is het belangrijk dat onze leerlingen op 1 september over alle handboeken en werkboeken beschikken. We hebben beslist om het proces van bestelling en verdeling van de nieuwe handboeken/werkboeken zelf terug in handen te nemen. De Standaard Boekhandel zal de bestelde boeken in bulk op school leveren.

Werkwijze:

1. Schrijf je zo snel mogelijk in

2. Je zoekt hieronder de boekenlijst op van het studiejaar en de studierichting waarvoor jullie je zoon/dochter hebben ingeschreven, bv. 3HUWE. Elke boekenlijst is ingedeeld in 3 delen:

  • een basispakket dat eigen is aan de studierichting
  • een optiepakket dat eigen is aan de gevolgde optie (symbool * )
  • een aanvullend pakket van boeken dat elke leerling normaal al in zijn/haar bezit heeft van de vorige jaren (symbool !!! ).

3. De school bestelt nu automatisch voor jullie het volledige basis- en optiepakket voor de studierichting/optie waarvoor jullie zoon/dochter is ingeschreven.

4. Wensen jullie bepaalde boeken/werkboeken uit het basis- en/of optiepakket toch niet te bestellen of bepaalde boeken van het aanvullend pakket toe te voegen aan de bestelling dan mailt u dit voor 15 juli naar boeken@moretus-ekeren.be Vermeld steeds duidelijk de voornaam/ naam van de leerling/nieuwe studierichting/nieuwe optie en het boek dat je wenst te annuleren of toe te voegen.

Voorbeeld: Jan Janssens 4WET optie STEM, NIET: fysica quark 4 .2 leerboek (isbn:9789045551906) WEL: Plantyn algemene wereldatlas (isbn:9789030148944)

5. Betaal vóór 17 juli een voorschot van € 180. Hiervoor krijgt uw zoon/dochter op de terugkomdag een aparte factuur. Het saldo (positief/negatief) zal verrekend worden op de eerstvolgende schoolrekening van jullie zoon of dochter. Het voorschot moet betaald zijn vooraleer het boekenpakket bij de start van het nieuwe schooljaar aan de leerling wordt overhandigd.

6. Als jullie om één of andere reden moeilijkheden zouden hebben met de betaling, dan nodigen wij jullie uit om met ons contact op te nemen. Dit kan vanaf vandaag tot en met 10 juli. Hiervoor moet je een afspraak maken via het telefoonnummer 03 541 01 36. Je vraagt naar mevrouw Anne-Marie Thiron of meneer Alain Naets.

7. De boeken worden op verschillende data opgehaald op de school:

  • Voor de 1ste jaars is er een speciaal afhaalmoment op vrijdagnamiddag 28 augustus van 15u tot 20u op campus MS
  • Voor de 2de jaars: woensdag 26 augustus van 10u tot 15u op campus MS
  • Voor de 3de jaars: woensdag 26 augustus van 10u tot 15u op campus BB
  • Voor de 4de jaars: vrijdag 28 augustus van 10u tot 15u op campus BB
  • Voor de 5de ,6de en 7de jaars: maandag 31 augustus van 10u tot 15u op campus BB

Voorzie op die dag een grote doos of rugzak om de boeken veilig te vervoeren.
Voor verdere vragen of informatie kan u steeds contact opnemen met het secretariaat van de school.