Menu Sluiten

3e graad - Gezondheidszorg

Voor jou

Gezondheidszorg is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. gezondheidsbevordering, psychologie, agogisch handelen, communicatie, toegepaste filosofie, recht en deontologie, de mens en zijn plaats in de samenleving, en fysiologie en anatomie. Dit alles met oog voor contexten en voorbeelden uit de gezondheids- en welzijnszorg. Vanuit deze wetenschappelijk- theoretische basis leren leerlingen als toekomstig verzorgende en zorgkundige vanuit een integrale benadering zorg dragen voor de gezondheidstoestand van de mens en cliënten ondersteunen bij taken van het dagelijks leven.

• Toegepaste fysiologie en anatomie van de mens
• Strategieën van gezondheidsbevordering en ontwikkelingspsychologie (focus op de levensfase van de volwassene, oudere)

• Reflecteren over ethische casussen en thema’s uit de gezondheidszorg met aandacht voor filosofische mensvisies en moraalfilosofische stromingen.

• Recht en deontologie

• Vorming tot verzorgende/zorgkundige:

  • basiscompetenties;
  • de gezondheidstoestand van een zorgvrager observeren vanuit een holistische blik en observaties delen met verantwoordelijken;
  • zorg dragen voor de gezondheidstoestand van cliënten vanuit een integrale benadering;
  • adviseren over en ondersteunen bij de activiteiten van het dagelijks leven (ADL);
  • een professionele communicatie ontwikkelen gericht op de cliënt en zijn omgeving.

Volg een vak in het Engels

CLIL – Op Moretus Ekeren kan je ervoor kiezen om bepaalde vakken in het Engels en/of het Frans te volgen. Zo krijg je een extra mogelijkheid om in een veilige omgeving een vreemde taal te leren en te gebruiken. Dit is een prima voorbereiding op verdere studies en het werkveld.

Wil jij graag meer weten over CLIL ?

Voor jou