Menu Sluiten

3e graad - Gezondheidszorg

Voor jou

Gezondheidszorg is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. gezondheidsbevordering, psychologie, agogisch handelen, communicatie, toegepaste deontologie, de mens en zijn plaats in de samenleving, en fysiologie en anatomie. Dit alles met oog voor contexten en voorbeelden uit de gezondheids- en welzijnszorg. Vanuit deze wetenschappelijk- theoretische basis leren leerlingen als toekomstig verzorgende en zorgkundige vanuit een integrale benadering zorg dragen voor de gezondheidstoestand van de mens en cliënten ondersteunen bij taken van het dagelijks leven.

• Toegepaste fysiologie en anatomie van de mens
• Strategieën van gezondheidsbevordering en ontwikkelingspsychologie (focus op de levensfase van de volwassene, oudere)

• Reflecteren over ethische casussen en thema’s uit de gezondheidszorg

• Deontologie

• Vorming tot verzorgende/zorgkundige:

  • basiscompetenties;
  • de gezondheidstoestand van een zorgvrager observeren vanuit een holistische blik en observaties delen met verantwoordelijken;
  • zorg dragen voor de gezondheidstoestand van cliënten vanuit een integrale benadering;
  • adviseren over en ondersteunen bij de activiteiten van het dagelijks leven (ADL);
  • een professionele communicatie ontwikkelen gericht op de cliënt en zijn omgeving.

Voor nu

Lestabel Gezondheidszorg
5e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 3
Frans 2
Engels 2
Geschiedenis 1
Wiskunde 2
Gezondheidszorg 14
Natuurwetenschappen 1
Aardrijkskunde 1
Lichamelijke opvoeding 2
Artistieke vorming 1
Maatschappelijke competenties 1

Lestabel Gezondheidszorg
6e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 3
Frans 2
Engels 2
Geschiedenis 1
Wiskunde 2
Gezondheidszorg 14
Natuurwetenschappen 1
Aardrijkskunde 1
Lichamelijke opvoeding 2
Artistieke vorming 1
Maatschappelijke competenties 1