Menu Sluiten

3e graad - Opvoeding en begeleiding

Voor jou

Opvoeding en begeleiding is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen een wetenschappelijk theoretische basis m.b.t. psychologie, (ortho)pedagogiek, toegepaste deontologie en de mens en zijn plaats in de samenleving. Dit alles met oog voor contexten en voorbeelden uit de welzijnszorg. Vanuit deze wetenschappelijk-theoretische basis leren leerlingen als toekomstig kinderbegeleider pedagogisch handelen en oriënteren ze zich op het begeleiden van mensen met een beperking.

Strategieën van gezondheidsbevordering en ontwikkelingspsychologie (focus op de levensfase van het kind (0 tot 12j)
Pedagogische modellen toepassen op kinderopvang, opvoedingssituaties en orthopedagogiek
Deontologie
Reflecteren over ethische casussen en thema’s
Vorming tot kinderbegeleider baby’s en peuters en schoolgaande kinderen: ondersteunen/pedagogisch handelen in de kinderopvang

Voor nu

Lestabel Opvoeding en begeleiding
5e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 3
Frans 2
Engels 2
Geschiedenis 1
Wiskunde 2
Opvoedkunde 14
Natuurwetenschappen 1
Aardrijkskunde 1
Lichamelijke opvoeding 2
Artistieke vorming 1
Maatschappelijke competenties 1

Lestabel Opvoeding en begeleiding
6e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 3
Frans 2
Engels 2
Geschiedenis 1
Wiskunde 2
Opvoedkunde 14
Natuurwetenschappen 1
Aardrijkskunde 1
Lichamelijke opvoeding 2
Artistieke vorming 1
Maatschapelijke competenties 1