Menu Sluiten

3e graad - Opvoeding en begeleiding

Voor jou

Opvoeding en begeleiding is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen een wetenschappelijk theoretische basis m.b.t. psychologie, (ortho)pedagogiek, toegepaste filosofie, recht en deontologie en de mens en zijn plaats in de samenleving. Dit alles met oog voor contexten en voorbeelden uit de welzijnszorg. Vanuit deze wetenschappelijk-theoretische basis leren leerlingen als toekomstig kinderbegeleider pedagogisch handelen en oriënteren ze zich op het begeleiden van mensen met een beperking.

Strategieën van gezondheidsbevordering en ontwikkelingspsychologie (focus op de levensfase van het kind (0 tot 12j)
Pedagogische modellen toepassen op kinderopvang, opvoedingssituaties en orthopedagogiek
Recht en deontologie
Reflecteren over ethische casussen en thema’s uit de welzijnszorg met aandacht voor filosofische mensvisies en moraalfilosofische stromingen
Vorming tot kinderbegeleider baby’s en peuters en schoolgaande kinderen: ondersteunen/pedagogisch handelen in de kinderopvang

Volg een vak in het Engels

CLIL – Op Moretus Ekeren kan je ervoor kiezen om bepaalde vakken in het Engels en/of het Frans te volgen. Zo krijg je een extra mogelijkheid om in een veilige omgeving een vreemde taal te leren en te gebruiken. Dit is een prima voorbereiding op verdere studies en het werkveld.

Wil jij graag meer weten over CLIL ?

Voor nu