Menu Sluiten

2e graad - Bedrijfswetenschappen

Voor jou

Je hebt een brede algemene interesse?  Je bent geboeid door economie als abstracte én toegepaste wetenschap?  Je hebt interesse om wiskunde functioneel toe te passen in economie? 

Dan is de theoretische richting Bedrijfswetenschappen iets voor jou.

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Via de specifieke economische vorming verwerf je inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. In tegenstelling tot de studierichting Economische wetenschappen omvat deze studierichting dus een meer toepassingsgericht niveau van wiskunde

In het derde jaar *: een verdiepte basisvorming voor wiskunde (4uur), 6 uur economie. 

In het vierde jaar *: een verdiepte basisvorming voor wiskunde (4uur), 6 uur economie. 

* We geven telkens de richtingsvakken weer en ook het pakket aan wiskunde. Hierin zijn verschillen tussen de verschillende richtingen.
 

Voor nu

Lestabel 3e jaar Bedrijfswetenschappen

Vak Aantal uren per week
Nederlands 4
Wiskunde 4
Support Wiskunde 1
Economie 6
Engels 2
Frans 3
Duits 1
Geschiedenis 1
Aardrijkskunde (CLIL) 1
Natuurwetenschappen 3
Project: Maatschappelijke competenties 1
ICT 1
Godsdienst (CLIL) 2
Lichamelijke opvoeding 2
Totaal 32

Lestabel 4e jaar Bedrijfswetenschappen

Vak Aantal uren per week
Nederlands 4
Wiskunde 4
Support Wiskunde 1
Economie 6
Economische ICT 1
Engels 2
Frans 3
Duits 1
Geschiedenis 1
Aardrijkskunde (CLIL) 1
Natuurwetenschappen 1
Mens en samenleving 1
Godsdienst (CLIL) 2
Lichamelijke opvoeding 2
Totaal 32

Volg een vak in het Engels

CLIL – Op Moretus Ekeren kan je ervoor kiezen om bepaalde vakken in het Engels en/of het Frans te volgen. Zo krijg je een extra mogelijkheid om in een veilige omgeving een vreemde taal te leren en te gebruiken. Dit is een prima voorbereiding op verdere studies en het werkveld.

Voor later

Vanuit Bedrijfswetenschappen in de tweede graad stroom je door naar Bedrijfswetenschappen in de derde graad.  Nadien kies je voor een opleiding hoger onderwijs.