Menu Sluiten

2e graad - Humane wetenschappen

Voor jou

Je bent geïnteresseerd in het eigen gedrag en dat van anderen?  Je bent nieuwsgiering naar de wereld van kunst en cultuur?  Je verkent graag vraagstukken met betrekking tot de mens en de samenleving?  Je bent geboeid door de actualiteit? 

Dan is de richting Humane wetenschappen iets voor jou! 

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. Je leert filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Je leert kijken en luisteren naar kunst. Je duikt in de wereld van de sociologie en psychologie en leert verbanden zien tussen de mens, zijn gedrag en de samenleving. Je krijgt een verdiepte basisvorming voor Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis.

In het derde jaar *: 4 uur wiskunde, 1 uur kunstbeschouwing, 1 uur filosofie, 3 uur sociologie/psychologie. 

In het vierde jaar *: 4 uur wiskunde, 2 uur kunstbeschouwing, 2 uur filosofie, 3 uur sociologie/psychologie. 

* We geven telkens de richtingsvakken weer en ook het pakket aan wiskunde. Hierin zijn verschillen tussen de verschillende richtingen.

Voor nu

Lestabel 3e jaar Humane wetenschappen

Vak Aantal uren per week
Nederlands 4
Wiskunde 4
Sociologie en psychologie 3
Engels 3
Frans 4
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde (CLIL) 1
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Project: Maatschappelijk competenties 1
Kunstbeschouwing 1
Filosofie 1
ICT 1
Godsdienst (CLIL) 2
Lichamelijke opvoeding 2
Totaal 32

Lestabel 4e jaar Humane wetenschappen

Vak Aantal uren per week
Nederlands 4
Wiskunde 4
Sociologie en psychologie 3
Engels 2
Frans 4
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde (CLIL) 1
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Kunstbeschouwing 2
Filosofie 2
Mens en samenleving 1
Godsdienst (CLIL) 2
Lichamelijke opvoeding 2
Totaal 32

Volg een vak in het Engels

CLIL – Op Moretus Ekeren kan je ervoor kiezen om bepaalde vakken in het Engels en/of het Frans te volgen. Zo krijg je een extra mogelijkheid om in een veilige omgeving een vreemde taal te leren en te gebruiken. Dit is een prima voorbereiding op verdere studies en het werkveld.

Voor later

In de derde graad stroom je op Moretus door naar de richting humane wetenschappen (D-finaliteit) of Welzijnswetenschappen (D-finaliteit). 

Na je secundair kies je een opleiding hoger onderwijs, eerder doorstroming academische studies.

  • Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
  • Gezondheidszorg
  • Psychologie en Pedagogische wetenschappen Pedagogie van het jonge kind, Sociaal-agogisch werk
  • Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen
  • Onderwijs