Menu Sluiten

3e graad - Latijn-Wiskunde

Voor jou

Taal boeit je: de ‘dode’ taal Latijn is voor jou niet echt dood. Latijn laat je kennismaken met haar rijke beschaving en cultuur en bovendien leer je langs de teksten abstract en logisch na te denken met zin voor analyse en nauwgezetheid.

In de derde graad maak je kennis met de geschriften van de grote Latijnse auteurs en op die manier ontdek jij de blijvende bijdrage van de Romeinen op het gebied van de filosofie en de rechtswetenschap.  Mede als voorbereiding op de Italiëreis komen in de lessen cultuur alle aspecten van het dagelijkse leven in het Oude Rome aan bod.

Met wiskunde leer je abstracter en algemener te denken, maar je krijgt ook concrete wiskundige problemen op te lossen; de specifiek wiskundige taal vereist nauwgezetheid en dagelijkse inoefening.

De richting Latijn-Wiskunde vereist niet alleen een tweede graad Latijn, maar eveneens een degelijke wiskundige voorkennis. In de derde graad kan bovendien de 6-uurcursus wiskunde nog uitgebreid worden tot 8 uur.

Voor nu

Lestabel 5e jaar Latijn-Wiskunde

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 4
Esthetica 1
Geschiedenis (CLIL) 2
Lichamelijke opvoeding 2
Frans 3
Engels 2
Latijn 4
Wiskunde 6 - 8
Fysica 1
Chemie 1
Biologie 1
Aardrijkskunde (CLIL) 1
STEM 2
Seminarie 2

Lestabel 6e jaar Latijn-Wiskunde

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 4
Esthetica 1
Geschiedenis (CLIL) 2
Lichamelijke opvoeding 2
Frans 3
Engels 2
Latijn 4
Wiskunde 6 - 8
Fysica 1
Chemie 1
Biologie 1
Aardrijkskunde (CLIL) 1
STEM 2
Seminarie 2

Indien je kiest voor 8u wiskunde vervalt het vak esthetica .
Kies je de optie STEM, dan vervalt het vak seminarie.

Volg een vak in het Engels

CLIL – Op Moretus Ekeren kan je ervoor kiezen om bepaalde vakken in het Engels en/of het Frans te volgen. Zo krijg je een extra mogelijkheid om in een veilige omgeving een vreemde taal te leren en te gebruiken. Dit is een prima voorbereiding op verdere studies en het werkveld.

Wil jij graag meer weten over CLIL ?

Voor later

Via de opleiding Latijn-Wiskunde vervolg jij een opleiding hoger onderwijs, eerder doorstroming academische studies.

In de bedrijfswereld kom jij meestal terecht in:

  • Taal- en Letterkunde (Klassieke Talen), Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies)
  • Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
  • Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Toegepaste wetenschappen, Toegepaste biologische wetenschappen / Architectuur, Biotechniek, gecombineerde studiegebieden (digital design), Industriële wetenschappen en Technologie
  • Wetenschappen (Computerwetenschappen, Fysica, Fysica en sterrenkunde, Informatica en Wiskunde) /Gezondheidszorg, Geneeskunde, Tandheelkunde, Diergeneeskunde
  • Psychologie en Pedagogische wetenschappen/ Pedagogie van het jonge kind, Sociaal-agogisch werk
  • Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen 
  • Onderwijs