Menu Sluiten

3e graad - Latijn-Wiskunde

Voor jou

Latijn-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket Wiskunde. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast leren de leerlingen abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden.

De richting Latijn-Wiskunde vereist niet alleen een tweede graad Latijn, maar eveneens een degelijke wiskundige voorkennis. In de derde graad kan bovendien de 6-uurcursus wiskunde nog uitgebreid worden tot 8 uur.

Voor nu

Lestabel 5e jaar Latijn-Wiskunde

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Geschiedenis (CLIL) 2
Latijn 4
Wiskunde 6 of 8
Fysica 1
Chemie 2
Biologie 1
Aardrijkskunde 1
Informaticawetenschappen 0
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke competenties 1
Esthetica 1
Filosofie 1

Lestabel 6e jaar Latijn-Wiskunde

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Geschiedenis (CLIL) 2
Latijn 4
Wiskunde 6 of 8
Fysica 1
Chemie 1
Biologie 1
Aardrijkskunde (CLIL) 1
Informaticawetenschappen 1
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke competenties 1
Esthetica 1
Filosofie 1

Indien je kiest voor 8u wiskunde vallen de vakken esthetica en filosofie weg.

 

Indien je kiest voor 8u wiskunde vallen de vakken esthetica en filosofie weg.

 

Volg een vak in het Engels

CLIL – Op Moretus Ekeren kan je ervoor kiezen om bepaalde vakken in het Engels en/of het Frans te volgen. Zo krijg je een extra mogelijkheid om in een veilige omgeving een vreemde taal te leren en te gebruiken. Dit is een prima voorbereiding op verdere studies en het werkveld.

Voor later

Via de opleiding Latijn-Wiskunde vervolg jij een opleiding hoger onderwijs, eerder doorstroming academische studies.

In de bedrijfswereld kom jij meestal terecht in:

  • Taal- en Letterkunde (Klassieke Talen), Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies)
  • Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
  • Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Toegepaste wetenschappen, Toegepaste biologische wetenschappen / Architectuur, Biotechniek, gecombineerde studiegebieden (digital design), Industriële wetenschappen en Technologie
  • Wetenschappen (Computerwetenschappen, Fysica, Fysica en sterrenkunde, Informatica en Wiskunde) /Gezondheidszorg, Geneeskunde, Tandheelkunde, Diergeneeskunde
  • Psychologie en Pedagogische wetenschappen/ Pedagogie van het jonge kind, Sociaal-agogisch werk
  • Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen 
  • Onderwijs