Menu Sluiten

3e graad - Verzorging-Kinderzorg (7e jaar)

Voor jou

Zorgen voor kinderen is jouw droom? In het zevende jaar Verzorging-Kinderzorg word je voorbereid op het werkveld binnen de kinderopvang: kinderdagverblijven, buitenschoolse kinderopvang, schoolse opvang, … .

Op het einde van het 7e jaar behaal je een diploma secundair onderwijs. Aan jou de keuze om onmiddellijk te gaan werken of nog verder te studeren: bijvoorbeeld voor kleuterleid(st)er, opvoed(st)er, verpleegkundige, vroedvrouw… .

De geïntegreerde proef van het zevende jaar Verzorging-Kinderzorg bestaat uit stage, stageopdrachten en projecten.

Naast de drie stageperiodes, die door de school georganiseerd worden, is er een extra stageweek gepland. Voor deze extra stageweek solliciteren de leerlingen zelf.

Bij de leerlingenprojecten wordt er gewerkt rond bepaalde bepaalde thema’s (baby, peuter, lagere schoolkind…). Dat project bestaat uit verschillende fasen. Tijdens de eerste fase wordt er informatie opgezocht en verwerkt. De tweede fase bestaat uit een praktische uitwerking. Ten slotte wisselen de leerlingen hun ervaringen uit aan elkaar en stellen ze hun leerproces voor aan een jury. Deze wordt samengesteld door leerkrachten en mensen uit het werkveld.

Voor nu

Lestabel Verzorging-Kinderzorg 7e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Project Algemene Vakken 4
Frans 2
Lichamelijke opvoeding 2
Expressie 2
Indirecte Zorg 1
Pedagogisch en Agogisch Handelen 6
Zorg voor Gezondheid en Welzijn 1
Project 2
Stage (Verzorging) 10

Voor later

Via deze opleiding kan jij verder studeren als:

  • Kleuterleid(st)er
  • Opvoed(st)er
  • Verpleegkundige
  • Vroedvrouw

Je kan ook gaan werken bij:

  • Kinderopvang
  • Kinderdagverblijf
  • Buitenschoolse opvang
  • Schoolse opvang