Menu Sluiten

2e graad - Economische wetenschappen

Voor jou

Je hebt een brede algemene interesse?  Je bent geboeid door abstract denken binnen economische wetenschappen?  Je kan abstract denken binnen wiskunde? 

Dan is de sterk theoretische richting Economische wetenschappen iets voor jou. 

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie én wiskunde. Via de specifieke economische vorming verwerf je inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. In tegenstelling tot de studierichting Bedrijfswetenschappen omvat deze studierichting een abstracter niveau van wiskunde. 

Je krijgt een verdiepte basisvorming voor Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis.

In het derde jaar *: 4 of 5 uur wiskunde, 4 uur economie

In het vierde jaar *: 5 uur wiskunde, 4 uur economie

* We geven telkens de richtingsvakken weer en ook het pakket aan wiskunde. Hierin zijn verschillen tussen de verschillende richtingen.
 

Voor nu

Lestabel Economische wetenschappen 3e jaar (Nieuw schooljaar 2023-2024)

Vak Aantal uren per week
Wiskunde 4 of 5
Economie 4
Nederlands 4
Engels 3
Frans 4
Duits 1 of 0
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde (CLIL) 1
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Project: Maatschappeljke competenties 1
ICT 1
Godsdienst (CLIL) 2
Lichamelijke opvoeding 2
Totaal 32

Lestabel Economische wetenschappen 4e jaar​

Vak Aantal uren per week
Wiskunde 5
Economie 4
Economische ICT 1
Nederlands 4
Engels 2
Frans 4
Duits 1
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde (CLIL) 1
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Mens en samenleving 1
Godsdienst (CLIL) 2
Lichamelijke opvoeding 2
Totaal 32

Volg een vak in het Engels

CLIL – Op Moretus Ekeren kan je ervoor kiezen om bepaalde vakken in het Engels en/of het Frans te volgen. Zo krijg je een extra mogelijkheid om in een veilige omgeving een vreemde taal te leren en te gebruiken. Dit is een prima voorbereiding op verdere studies en het werkveld.

Wil jij graag meer weten over CLIL ?

Voor later

Vanuit Economische wetenschappen stroom je in de derde graad door naar Economie-Moderne Talen of Economie-Wiskunde. Ook een overstap naar Bedrijfswetenschappen behoort tot de mogelijkheden.

Deze richtingen bereiden je voor op elke universiteit of hoge school.  Ook studeren in het buitenland behoort tot de mogelijkheden.