Menu Sluiten

3e graad - Latijn-Moderne talen

Voor jou

Taal boeit je: de ‘dode’ taal Latijn is voor jou niet echt dood. Latijn-Moderne talen laat je kennismaken met de rijke beschaving en cultuur van het Latijn.  Bovendien leer je langs de teksten abstract en logisch na te denken met zin voor analyse en nauwgezetheid.

Met de Moderne talen dompel jij je helemaal onder in Nederlands, Frans, Engels en Duits.  Je werkt verder aan je vaardigheden en maakt kennis met literaire aspecten.

Hier is een voorgeschiedenis met Latijn onontbeerlijk.

Voor nu

Lestabel Latijn-Moderne talen 5e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 4
Frans 4
Engels 3
Duits 2
Geschiedenis (CLIL) 2
Wiskunde 3
Aardrijkskunde (CLIL) 1
Natuurwetenschappen 2
Latijn 4
Esthetica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Seminaries 2

Lestabel Latijn-Moderne talen 6e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 4
Frans 4
Engels 3
Duits 2
Geschiedenis (CLIL) 2
Wiskunde 3
Aardrijkskunde (CLIL) 1
Natuurwetenschappen 2
Latijn 4
Esthetica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Seminaries 2

Volg een vak in het Engels

CLIL – Op Moretus Ekeren kan je ervoor kiezen om bepaalde vakken in het Engels en/of het Frans te volgen. Zo krijg je een extra mogelijkheid om in een veilige omgeving een vreemde taal te leren en te gebruiken. Dit is een prima voorbereiding op verdere studies en het werkveld.

Wil jij graag meer weten over CLIL ?

Voor later

Na je 3de graad Latijn-Moderne talen kies je een opleiding aan de universiteit of hoger onderwijs. In de bedrijfswereld kom jij meestal terecht in:

  • Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies)
  • Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
  • Psychologie en Pedagogische wetenschappen/ Pedagogie van het jonge kind, Sociaal-agogisch werk
  • Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen
  • Onderwijs
  • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, Communicatiemanagement)