Menu Sluiten

3e graad - Latijn Wetenschappen

Voor jou

Taal boeit je: de ‘dode’ taal Latijn is voor jou niet echt dood. Latijn Wetenschappen laat je kennismaken met de rijke beschaving en cultuur van Latijn.  Bovendien leer je langs de teksten abstract en logisch na te denken met zin voor analyse en nauwgezetheid.

In de derde graad Latijn Wetenschappen maak je kennis met de geschriften van de grote Latijnse auteurs en  op die manier ontdek je de blijvende bijdrage van de Romeinen op het gebied van de filosofie en de rechtswetenschap. Mede als voorbereiding op de Italiëreis komen in de lessen cultuur alle aspecten van het dagelijkse leven in het Oude Rome aan bod.

Hier staan naast Latijn de wetenschappen centraal.  Je krijgt inzicht in wetenschappelijke onderzoeksmethodes om biologie, chemie en fysica op zich en in relatie met het leven van elke dag te analyseren en te begrijpen.

Naast interesse voor de wetenschappen is een voorgeschiedenis van Latijn onontbeerlijk.

Voor nu

Lestabel Latijn Wetenschappen 5e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 4
Esthetica 1
Geschiedenis (CLIL) 2
Lichamelijke opvoeding 2
Frans 3
Engels 2
Latijn 4
Wiskunde 4
Fysica 2
Chemie 2
Biologie 1
Aardrijkskunde (CLIL) 2
STEM 2
Seminarie 2

Lestabel Latijn Wetenschappen 6e jaar

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2
Nederlands 4
Geschiedenis (CLIL) 2
Lichamelijke opvoeding 2
Frans 3
Engels 2
Latijn 4
Wiskunde 4
Fysica 2
Chemie 2
Biologie 2
Aardrijkskunde (CLIL) 1
STEM 2
Seminarie 2

STEM: Als je kiest voor STEM in Latijn-Wetenschappen, dan valt seminarie weg.

Volg een vak in het Engels

CLIL – Op Moretus Ekeren kan je ervoor kiezen om bepaalde vakken in het Engels en/of het Frans te volgen. Zo krijg je een extra mogelijkheid om in een veilige omgeving een vreemde taal te leren en te gebruiken. Dit is een prima voorbereiding op verdere studies en het werkveld.

Wil jij graag meer weten over CLIL ?

Voor later

Na je 3de graad Latijn Wetenschappen kies je een opleiding aan de universiteit of hoger onderwijs. In de bedrijfswereld kom jij meestal terecht in:

  • Taal- en Letterkunde (Klassieke Talen), Toegepaste taalkunde, gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies)
  • Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
  • Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling/Architectuur, Biotechniek, gecombineerde studiegebieden (digital design), Industriële wetenschappen en Technologie
  • Wetenschappen (Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie, Geografie, Geografie en geomatica, Geologie), Biomedische wetenschappen, Biotechniek, Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen/ Gezondheidszorg
  • Psychologie en Pedagogische wetenschappen/ Pedagogie van het jonge kind, Sociaal-agogisch werk
  • Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen,
  • Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen
  • Onderwijs
  • Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies)