Menu Sluiten

2e graad - Latijn

Je combineert een goed geheugen met inzicht, abstractievermogen en interesse voor de bakermat van onze cultuur, je hebt feeling voor talen, beschikt over een ruime interesse en je kan nauwgezet werken.

Inhoud

Latijn

In de eerste graad wordt hard gewerkt aan een stevige basis voor Latijnse spraakkunst en het begrijpen en vertalen van Latijnse teksten gaat al aardig.

In het derde jaar concentreren we ons na een grondige herhaling op de zinsstructuur (een hulpmiddel trouwens bij het studeren van alle talen) en de uitbreiding van woordenschat (waarnaar heel wat hedendaagse woorden verwijzen). Daarnaast – maar niet minder belangrijk – geven de teksten een beeld van de mens in de oudheid. Bij vergelijking met een latere periode of onze tijd valt dan op dat naast vanzelfsprekende evoluties de mens zelf wellicht niet zoveel veranderde.
 
Ook in het vierde jaar wordt de taalbasis verstevigd maar lezen we vooral authentieke teksten: Caesar, bij wie we lezen hoe West-Europa in die tijd vorm kreeg; Ovidius die net als vele anderen heeft doorgewerkt in de hele kunstgeschiedenis; Plinius bij wie we o.m. zien dat natuurrampen van alle tijden zijn, enz. Hier groeit ook het besef hoe belangrijk de oudheid is voor ons denken en onze manier van samenleven.
 

3e jaar Latijn - Wiskunde

Vak Aantal uren per week
Godsdienst (CLIL) 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 3
Duits 1
Latijn 5
Geschiedenis 2
Wiskunde 5
Aardrijkskunde (CLIL) 1
Biologie 1
Fysica 1
Chemie 1
Informatica (CLIL) 1
STEM 2
Plastische opvoeding 1
Lichamelijke opvoeding 2

4e jaar Latijn - Wiskunde

Vak Aantal uren per week
Godsdienst (CLIL) 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Duits 1
Latijn 5
Geschiedenis 2
Wiskunde 5
Aardrijkskunde (CLIL) 1
Biologie 1
Fysica 1
Chemie 1
Informatica (CLIL) 1
STEM 2
Muzikale opvoeding 1
Lichamelijke opvoeding 2

CLIL: Deze vakken kan je in het Engels volgen.
STEM: Als je kiest voor STEM vallen de vakken Duits en PO (3e jaar) of MO (4e jaar) weg.

3e jaar Latijn - Moderne Talen

Vak Aantal uren per week
Godsdienst (CLIL) 2
Nederlands 4
Frans 4
Engels 3
Duits 1
Latijn 5
Geschiedenis 2
Wiskunde 4
Aardrijkskunde (CLIL) 1
Biologie 1
Fysica 1
Chemie 1
Informatica (CLIL) 1
Plastische opvoeding 1
Lichamelijke opvoeding 2

4e jaar Latijn - Moderne Talen

Vak Aantal uren per week
Godsdienst (CLIL) 2
Nederlands 4
Frans 4
Engels 2
Duits 1
Latijn 5
Geschiedenis 2
Wiskunde 4
Aardrijkskunde (CLIL) 1
Biologie 1
Fysica 1
Chemie 1
Informatica (CLIL) 1
Muzikale opvoeding 1
Lichamelijke opvoeding 2

CLIL: Deze vakken kan je in het Engels volgen.